Collectie Denissen

 

 

Frans Denissen (geb. 1947)

Frans Jules Denissen werd geboren op 7 september 1947 in Hoevenen (het tegenwoordige Stabroek, België). Hij is vertaler van Italiaanse en Franse proza en poëzie. In 1982 verscheen zijn eerste vertaling uit het Italiaans, de Decamerone van Giovanni Boccaccio. Hiermee maakte hij meteen naam, omdat hij enerzijds een vertaling schiep die goed leesbaar was voor het moderne publiek, maar anderzijds het middeleeuwse karakter van het origineel wist te behouden. Verder vertaalde hij ook twintigste-eeuwse werken, onder andere van Umberto Eco.
Naast vertaler is Denissen ook auteur, onder meer van bloemlezingen, biografieën en recensies. In 1963 debuteerde hij als dichter met Concerto voor tamtam en in 1974 verscheen zijn eerste prozawerk, De gekastreerde engel. In 2012 ontving hij de Martinus Nijhoff Prijs voor zijn vertalingen.

Onderwerp:

Nederlandse letterkunde, Italiaanse letterkunde, Franse letterkunde, Roemeense letterkunde, literatuur

Jaar uitgave:1716-2010
Omvang:791 titels (boeken en tijdschriften)
Documentsoort:gedrukt: boeken, tijdschriften (verschillende jaargangen), tentoonstellingscatalogi, gedichten
Ontsluiting:

gecatalogiseerd in computercatalogus (zoek in index "Provenance" op: Denissen, Frans)

Algemene literatuur:

Emilia Menkveld, "Frans Denissen: knecht van twee meesters", in: Filter : tijdschrift over vertalen 23 (2016), nr.4, p. 39-45.

Emilia Menkveld, Knecht van twee meesters : een vertalersprofiel van Frans Denissen. Utrecht, 2016. Scriptie Universiteit Utrecht, Faculteit der Geesteswetenschappen MA Literair Vertalen.

Denissen in dbnl

Wikipedia

Groei:voorlopig afgesloten
Overige informatie:provenance: de collectie is in 2010 aan de UBU geschonken