Collectie Lyonese drukken

Houtsnede ontworpen door Hans Holbein de Jongere voor Icones historiarum Veteris Testamenti, Lugduni : Frellon, 1547.

Lyonese drukken (ca. 1510-1583)

Met 15.000 drukken stond Lyon in de zestiende eeuw na Venetië, Parijs en Frankfurt a.M. op de vierde plaats van de Europese drukcentra. Lyonese drukkers richtten zich niet uitsluitend op de eigen markt: velen van hen speelden een belangrijke rol in de internationale boekhandel tussen Noord- en Zuid-Europa. Lyon was geen universiteitsstad, waardoor het daar aanwezige lezerspubliek voor het grootste deel uit clerici en verder uit geletterde leken als artsen, juristen en magistraten bestond.
De Utrechtse collectie van Lyonese drukken bestaat uit de volgende soorten geïllustreerde werken: drukken met Bijbelillustraties (9 stuks), embleemboeken (11 stuks), literaire en filosofische werken (9 stuks), historisch gerichte werken (7 stuks), boeken van volkskundige aard (2 stuks) en natuurhistorische werken (4 stuks).

Onderwerp:

geschiedenis, Latijnse letterkunde, vroegmoderne tijd, emblemata

Jaar uitgave:ca. 1510-1583
Omvang:43 drukken
Documentsoort:vroege drukken
Ontsluiting:

Inventarisatie in: L.C. Kuiper-Brussen en P.N.G. Pesch, “De collectie geïllustreerde 16e eeuwse Lyonese drukken, aangeschaft tijdens het bibliothecariaat van dr. D. Grosheide”, in: Uit bibliotheektuin en informatieveld. Utrecht, 1978, 172-198.

Algemene literatuur:

L.C. Kuiper-Brussen en P.N.G. Pesch, “De collectie geïllustreerde 16e eeuwse Lyonese drukken, aangeschaft tijdens het bibliothecariaat van dr. D. Grosheide”, in: H.F. Hofman, K. van der Horst en A.H.H.M. Mathijsen (red.), Uit bibliotheektuin en informatieveld, Utrecht, 1978, 172-198.

Collectie Grosheide

Opmerkingen:de drukken zijn aangeschaft tijdens het bibliothecariaat van dr. Daniël Grosheide (1913-1986, bibliothecaris van 1949 tot 1978). Voor het archief van Grosheide, zie Collectie Grosheide
Groei:afgesloten
Overige informatie:deze collectie bevat alleen geïllustreerde zestiende-eeuwse drukken. In de UB Utrecht aanwezige niet-geïllustreerde drukken worden niet tot deze collectie gerekend.