Collectie Wagenvoort

 

 

Hendrik Wagenvoort (1886-1976)

Hendrik Wagenvoort werd geboren op 23 augustus 1886 te Minnertsga (Friesland). In 1904 startte hij met zijn studie Klassieke talen te Utrecht, waar hij in 1911 promoveerde. In 1924 werd hij benoemd tot hoogleraar Latijnse taal- en letterkunde en de Romeinse oudheden aan de universiteit van Groningen. Zes jaar later werd hij als hoogleraar Latijnse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht aangesteld. In 1934 werd deze leerstoel gewijzigd in hoogleraar Latijnse taal- en letterkunde, de Romeinse staatsinstellingen. Wagenvoort begeleidde in Utrecht 36 promovendi, onder wie Gilles Quispel en Ida Gerhardt. Hij heeft talloze maatschappelijke functies buiten de universiteit bekleed, onder andere als bestuurslid van het Utrechtse Diaconessenhuis, de Utrechtse Openbare Leeszaal en de Utrechtse Volksuniversiteit.
In 1956 ging hij met emeritaat. Hij overleed te Utrecht op 15 januari 1976.

Onderwerp:

klassieke talen (Grieks en Latijn)

Jaar uitgave:ca. 1903-1955
Omvang:ca. 0,5 meter
Documentsoort:handschrift: collegedictaten, aantekeningen, literatuurlijsten, correspondentie, manuscript blijspel, artikelen, voordrachten; getypt: toneelspelen, aantekeningen, correspondentie, artikelen, menukaart; foto’s
Ontsluiting:

voorlopige inventarisatie

Algemene literatuur:

A.J. van Omme, “Tussen filologie en folklore: Hendrik Wagenvoort (1886-1976)”, in: Radix: gereformeerd interfacultair tijdschrift, 21, afl. 4 (1995), 178-188.

H.L.W. Nelson, “In memoriam Hendrik Wagenvoort 1886-1976”, in: H. Wagenvoort, Pietas: selected studies in Roman religion. Leiden, 1980, XI-XII.

H.S. Versnel, “Hendrik Wagenvoort (1886-1976) and the study of Roman religion”, in: Heinz Hoffman (red.), Latin studies in Groningen, 1877-1977. Groningen, 1990, 73-95.

J.H. Waszink, “Levensbericht H. Wagenvoort”, in: Jaarboek KNAW, 1976, 239-245.

Catalogus Professorum

Wikipedia

Groei:afgesloten
Overige informatie:jaar verwerving: nader te bepalen