Collectie Grosheide

  uit Reformatorisch Dagblad, 21-01-1978

Daniël Grosheide (1913-1986)

Daniël Grosheide werd op 31 januari 1913 te Amsterdam geboren als zoon van prof.dr. F.W. Grosheide, hoogleraar theologie aan de Vrije Universiteit. Na het gymnasium studeerde hij Geschiedenis aan de VU. In 1941 studeerde hij af en daarna werkte hij als vrijwilliger bij de Universiteitsbibliotheek van Utrecht. In 1943 werd hij aangesteld als vaste assistent en vervolgens werd hij tot conservator benoemd. In 1949 volgde hij dr. J.H. Kernkamp op als bibliothecaris. Hij promoveerde in 1951 aan de VU op het proefschrift Cromwell naar het oordeel van zijn Nederlandse tijdgenoten. Jarenlang bekleedde hij bestuursfuncties in de Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen (NVB), maar ook in andere organisaties. In 1978 ging hij met pensioen. Hij overleed in Utrecht op 24 november 1986.

Bij legaat kwamen er in 1987 boeken naar de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Er bevinden zich ook familiepapieren Van der Nulft te Amsterdam in de collectie.

Onderwerp:

geschiedenis, Nederlandse geschiedenis, vroegmoderne tijd, bibliotheekgeschiedenis

Jaar uitgave:1584-1986
Omvang:12 dozen (ca. 1,5 meter handschrift)
Documentsoort:handschrift/getypt: aantekeningen, correspondentie, transcripties, agenda’s, verslagen, artikelen; gedrukt: boeken, artikelen, oude pamfletten, officiële documenten, drukproeven, overdrukken, krantenknipsels, publicaties, tijdschriften; foto’s, negatieven
Ontsluiting:

nog niet ontsloten

Een deel van Collectie Grosheide is elders in de UB ondergebracht en geïnventariseerd via de catalogus (Grosheide, Daniël; Provenance)

Een deel van de gedrukte werken is eveneens ontsloten via de computercatalogus en te vinden op provenance Grosheide, Daniel

Algemene literatuur:

B. Kieboom, “Afscheid Grosheide aan vooravond van nieuw bibliotheekbeleid”, in: Utrechts universiteitsblad 9 no. 22 (1977/78), 6-7.

G. de Haan, “Bij het overlijden van dr. Daniel Grosheide, bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek, Utrecht, 1949-1978”, in: Personeelsblad Universiteitsbibliotheek Utrecht, 6 no. 12 (1986), 132-133.

H.F. Hofman, K. van der Horst en A.H.H.M. Mathijsen (red.), Uit bibliotheektuin en informatieveld : opstellen aangeboden aan dr. D. Grosheide bij zijn afscheid als bibliothecaris van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Utrecht, 1978.

J. van Heijst, "In memoriam Daniël Grosheide", in: Open : vaktijdschrift voor bibliothecarissen, literatuuronderzoekers, bedrijfsarchivarissen en documentalisten 19 (1987) 203-205.  

Wikipedia

Collectie Lyonese drukken

Opmerkingen:verspreid geplaatst, o.a. op de signaturen EAZ 87-94 en GRA 208 map 1-8
Groei:afgesloten
Overige informatie:voor de collectie van geïllustreerde Lyonese drukken aangeschaft door Grosheide, zie de collectie Lyonese drukken