Collectie Johan Marcus Baart de la Faille

 

Johan Marcus Baart de la Faille (1867-1959)

Johan Marcus Baart de la Faille werd geboren op 25 september 1867 in Leeuwarden als zoon van Jacob Baart de la Faille, geneesheer aldaar. Hij studeerde Geneeskunde in Groningen. In 1895 promoveerde Baart de la Faille in Utrecht. Van 1897-1903 was hij directeur van een Medico-Zander instituut (een soort instituut voor fysiotherapie avant la lettre), eerst in Utrecht en vanaf 1900 in Amsterdam. Hij werd in 1918 benoemd tot gewoon hoogleraar Sociale en gerechtelijke geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Deze leerstoel werd in 1936 opgeheven. In 1937 werd Baart de la Faille benoemd tot bijzonder hoogleraar Sociale en gerechtelijke geneeskunde. Voor zijn aanstelling bij de universiteit werkte hij als controlerend geneesheer en tot 1904 bij de Rijksverzekeringsbank te Utrecht. Op 12 april 1952 overleed hij te Utrecht.

Onderwerp:

sociale geneeskunde

Jaar uitgave:1897-1963
Omvang:ca. 0,5 m
Documentsoort:handschrift: voordrachten, colleges, (kopieën van correspondentie); getypt: correspondentie, artikelen; gedrukt: (kopieën van) artikelen (van Baart de la Faille e.a.), boekbesprekingen, krantenknipsels, publicaties, overdrukken, informatie over hem
Ontsluiting:

getypte inventaris

Algemene literatuur:

J.A. van der Duim-Rogers, F.G. Huisman, R. van der Kroef en J.H. Lulof, Bibliografie hoogleraren Sociale geneeskunde en hun promovendi in de jaren 1865-1990, Groningen, 1995.

J.G. Remijnse, "In memoriam Johan Marcus Baart de la Faille, 1867-1952", in: Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 96 (1952), 1094-1095.

J.H.M. van Geene, Inventaris van het familie-archief Baart de la Faille. 's-Gravenhage, 1966.

Jan Willem Koten, "Johan Marcus Baart de la Faille (1867 - 1952)", in: TBV : tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde 23 (2015), nr. 6, p. 271-273.

Catalogus Professorum

Collectie Sociale Geneeskunde Rijksuniversiteit Utrecht

Opmerkingen:de collectie bevat tevens artikelen over Baart de la Faille geschreven door anderen. Een aantal daarvan zijn gepubliceerd na zijn dood.
Groei:afgesloten