Collectie Hornstra

 

Robijn Hornstra (1898-1973)

Robijn Hornstra werd geboren te Bakhuizen (Gaasterland) op 26 januari 1898. Hij studeerde geneeskunde in Groningen. Na zijn studie is hij 15 jaar huisarts geweest te Nijerveen (Dr.). Vervolgens vervulde hij twaalf jaar de functie van directeur van de Stichting Gelderland voor maatschappelijk werk. In 1950 werd hij benoemd tot de eerste gewoon hoogleraar Sociale Geneeskunde aan de Utrechtse universiteit. Daarnaast had hij zitting in tal van organisaties en instellingen op het gebied van revalidatie, hartziekten, bejaardenhuisvesting, tuberculose, nierziekten, astma, etc. In 1968 ging hij met pensioen. Hij overleed op 1 december 1973 in Utrecht.

Onderwerp:

sociale geneeskunde, gezondheidszorg

Jaar uitgave:1938-1973
Omvang:minder dan 0,5 meter
Documentsoort:gedrukt: artikelen, (kranten)artikelen over Hornstra; getypt: artikelen, andere stukken (o.a. over promovendi van Hornstra); handschrift: correspondentie, nota's, redes, boekbesprekingen; foto's
Ontsluiting:

getypte inventaris

Algemene literatuur:

J.C. van Es ... [et al.] (red.), Maatschappelijke gezondheidszorg in perspectief : essays, aangeboden aan prof. R. Hornstra, t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar in de sociale geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, Assen, 1969.

C.F. Brenkman, "In memoriam prof. R. Hornstra", in: Tijdschrift voor sociale geneeskunde 51 (1973), 865.

“Robijn Hornstra 1898-1973”, in: G.A. Lindeboom, Dutch medical biography: a biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons 1475-1975, Amsterdam, 1984.

Catalogus Professorum

Collectie Sociale Geneeskunde Rijksuniversiteit Utrecht

Groei:afgesloten
Overige informatie:overgebracht vanuit het Julius Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht naar de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Jaar schenking: 2012