Collectie Koptische handschriften

Fragmenten van vroeg-christelijke Koptische teksten uit de nalatenschap van de coptologist prof. Carl Schmidt (1868-1938), gekocht op 7 januari 1956 in Berlijn door prof. G. Quispel van Dr. G. Kunta-Schmidt, een nicht van Prof. Carl Schmidt. De papyri en perkamenten bladen bevatten fragmenten van geschriften in de Griekse en de Koptische taal.

Hieronder bevinden zich stukken uit de Psalmen, die dateren uit het begin van de vierde eeuw. Ook bevindt zich er een Grieks fragment onder uit het boek Genesis. Enkele papyri bevatten mededelingen over de legendarische vogel Phoenix. Een vijftal bladzijden is aanwezig uit een "Geschiedenis van de aartsvader Jozef". Voorts vijf pagina's uit de verloren "Handelingen van Andreas".

In 1960/1961 werden op instigatie van prof. Quispel en Dr. Zandee microfilms van de Koptische handschriften uit de verzameling Pierpont Morgan in de Vaticaanse Bibliohteek aangekocht.

Onderwerp:

vroeg-christelijke (apocriefe) teksten (vertalingen/bewerkingen van Grieks origineel), Koptische teksten

Jaar uitgave:tussen 200 en 600 A.D.
Omvang:1 m (5 dozen) (fragmenten)
Documentsoort:fragmenten (tussen glas) van papyrus en perkament; microfilms
Ontsluiting:

getypte inventaris

Roelof van den Broek, Catalogue of the Coptic Manuscripts in the Utrecht University Library. Utrecht, 2017.

alle fragmenten zijn in 2017 gescand: Collection of Coptic manuscripts

Algemene literatuur:

Roelof van den Broek, The myth of the Phoenix according to classical and early Christian traditions. Leiden, 1971. -  Proefschrift Utrecht.

G. Quispel and J. Zandee, Some Coptic fragments from the martyrdom of St. Pantoleon. Amsterdam, 1962. - Reprinted from: Vigiliae Christianae 16 (1962), 42-52.

Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek, Utrecht, 1984, 202-205.

Groei:afgesloten
Overige informatie:in januari 1956 verworven uit de nalatenschap van prof. Carl Schmidt