Collectie Berkelbach van der Sprenkel

Berkelbach van Sprenkel

Simon Frederik Hendrik Jan Berkelbach van der Sprenkel (1882-1967)

Simon Frederik Hendrik Jan Berkelbach van der Sprenkel werd geboren op 10 april 1882 in Nederhemert. Na het gymasium studeerde hij godgeleerdheid in Utrecht, Leiden en Berlijn. Berkelbach trouwde in 1915 met Aletta Maria de Marez-Oijens (1880-1970).
In 1920 promoveerde hij bij Prof. dr. H. Visscher op het proefschrift Vrees en religie. Een psychologisch onderzoek toegepast op nieuw-testamentische gegevens. Vanaf 6 mei 1935 was hij kerkelijk hoogleraar. Zijn leerstoel betrof: De practische godgeleerdheid; het Nederlands Hervormd kerkrecht; de leerstellige godgeleerdheid; de christelijke zedekunde. Zijn oratie Over de verkondiging hield hij op 6 mei van dat jaar. Op 15 september 1952 ging hij met emeritaat.
Hij verkreeg een eredoctoraat in Aberdeen, en hij was eervol lid van het Centraal comité van de Wereldraad van Kerken. Berkelbach van der Sprenger overleed op 18 januari 1967 in Utrecht.

 

Onderwerp:

onderwijs, wetenschappen, kerk en godsdienst

Jaar uitgave:1935-1965
Omvang:ca. 1 m
Documentsoort:aantekeningen voor colleges, collegedictaten, preekschetsen, brieven, lezingen, verhandelingen, meditaties
Ontsluiting:

getypte inventaris

Algemene literatuur:

A.A. van Ruler, "In memoriam Prof. Dr. S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel", in: Kerk en theologie 18 (1967), 152-156.

M.J.G. Velden, "S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel, herder en leraar", in: Vier eeuwen theologie in Utrecht / onder red. van Aart de Groot en Otto J. de Jong. - Zoetermeer, 2001, 254-265.

Catalogus Professorum  Academiae Rheno-Traiectinae

Biografisch Portaal van Nederland

 

Opmerkingen:Brieven e.d. in andere collecties: Collectie Opperman (Hs.21.E.9 - 21.F.10); Archief Ritter
Groei:Afgesloten
Overige informatie:Geschonken door Dr. J.W. Berkelbach van der Sprenkel te Soest in juni 1968