Collectie Verzijl

 

Jan Hendrik Willem Verzijl (1888-1987)

J.H.W. Verzijl werd geboren op 31 augustus 1888 in Utrecht. Nadat hij achtereenvolgens de HBS en het Gymnasium had bezocht ging hij in 1906 rechten studeren aan de Rijksniversiteit Utrecht. Daar promoveerde hij in 1910 op stellingen. In 1917 promoveerde hij voor een tweede maal op het proefschrift Het prijsrecht tegenover neutralen in den wereldoorlog van 1914 en volgende jaren.

Van 1919 tot 1938 was Verzijl hoogleraar volkenrecht aan de Utrechtse universiteit. In 1938 verruilde hij zijn Utrechtse leerstoel voor een gecombineerde leerstoel in het volkenrecht en het staats- en administratief recht aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Vanwege zijn veroordeling van het optreden van de Duitse bezetter in zijn college volkenrecht, waarvoor hij het onderwerp bezettingsrecht had gekozen, werd Verzijl in oktober 1940 geïnterneerd in concentratiekamp Buchenwald, waar hij ruim acht maanden heeft verbleven. Bij terugkeer in Amsterdam werd hij door de Duitse Rijkscommissaris uit zijn ambt ontslagen. Na de bevrijding werd Verzijl weer in zijn ambt hersteld, maar kort daarna nam hij zelf ontslag. Verzijl werd daarna onder meer vice-President van de Bijzondere Raad van Cassatie.

In 1947 werd Verzijl voor vijf jaar benoemd tot bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van het volkenrecht en diplomatieke geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Vanaf oktober 1947 was J.H.W. Verzijl gewoon hoogleraar volkenrecht aan de Universiteit Utrecht. Dit ambt heeft hij tot zijn emeritaat in 1958 heeft bekleed. J.H.W. Verzijl overleed te Driebergen op 21 mei 1987.

Onderwerp:

rechtswetenschappen

Jaar uitgave:1904-1985
Omvang:1 map
Documentsoort:correspondentie met bijlagen, een geannoteerd boek, een persoonlijk document (certificate of registration)
Ontsluiting:

getypte inventaris

Algemene literatuur:

Catalogus Professorum

C.G. Roelofsen, "Verzijl, Jan Hendrik Willem (1888-1987)", in: Biografisch woordenboek van Nederland 4 (1994), p. ...

P. van Dijk, "Levensbericht J.H.W. Verzijl", in: Jaarboek der Koninklijke Nederlanse Akademie voor Wetenschappen (1988) 192-198.

C.G. Roelofsen, "Jan Hendrik Willem Verzijl (1888-1987)", in: The moulding of international law : ten Dutch proponents. The Hague, 1995, p. 334-366.

Collectie Rechtswetenschappen

Opmerkingen:de collectie Verzijl is onderdeel van de collectie Rechtswetenschappen, samen met de collecties Van Iterson, Naber, Rengers Hora Siccama, Rollin Couquerque, Spruit, Collegedictaten Rechtsgeschiedenis, Bibliotheek Instituut voor Rechtsgeschiedenis, Varia Rechtsgeschiedenis en Inventaris van het Rijkskamergerecht te Wetzlar (A.E. Li├Ęge)
Groei:incidentele aanvulling