Collectie Guarnieri

Romano Guarnieri (1883-1955)

Romano nobile Guanieri werd geboren te Adria (Italië) op 20 februari 1883 en stamde uit de Italiaanse adel. Na verschillende reizen kwam hij in 1907 in Nederland, waar hij in 1924 zijn doctoraal examen in de Romaanse filologie deed aan de Universiteit van Amsterdam. Guarnieri was lector aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam vanaf 1928. In 1929 volgde het privaatdocentschap aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, waar hij in 1934 een speciaal voor hem in het leven geroepen leerstoel kreeg, de ‘Fondation au profit de la création d'une chaire spéciale de philologie et de littérature italiennes à l'Université d'Utrecht’. In 1943 werd hij geinterneerd en uitgewezen naar Italië. In 1946 kwam Guarnieri terug naar Utrecht waar hij doceerde tot zijn emeritaat in 1952. Hij overleed te Perugia na een aanrijding op 29 oktober 1955.

Zijn naam is onlosmakelijk verbonden aan de Italiaanse cultuurvereniging ‘Dante Alighieri’ in Nederland. Aan de Universiteit Utrecht is de Romano Guarnieri-beurs ingesteld voor het volgen van een cursus uit het aanbod van de Università per Stranieri te Perugia.

De bibliotheek van prof. Guarnieri was net voor zijn uitwijzing tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de Universiteitsbiliotheek van Amsterdam ondergebracht, om zo beslaglegging te voorkomen. Toen Guarnieri na de oorlog een aanstelling in Utrecht kreeg, werd de bibliotheek daar weer weggehaald.

Zijn bibliotheek werd in april 1955 aangekocht door de Rijksuniversiteit Utrecht en verdeeld over verschillende instituutsbibliotheken. In de jaren 1999-2000 werden veel boeken overgeplaatst naar het Bibliotheek Centrum Uithof (tegenwoordig UB Uithof).

Onderwerp:

futurisme, kunst, Italiaanse taal- en letterkunde, Italiaanse cultuurgeschiedenis, Franse taal- en letterkunde

Jaar uitgave:1544, 1757-1954
Omvang:ca. 996 titels
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

boekenlijst uit 1956 (omvat 820 titels)

voor een groot deel terug te vinden in de computercatalogus onder de provenance Guarnieri, Romano

Algemene literatuur:

H.G. Cannegieter, Romano Guarnieri : karakterschets. Dordrecht, 1927.

Romano Guarnieri. Perugia, 1956.

Maria Elisabeth Houtzager, "Romano Nobile Guarnieri (Adria, 20 februari 1883-Perugia, 20 oktober 1955)", in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1956-1957. Leiden, 1957, 106-113.

Romana Guarnieri, "Ricordo di Romano Guarnieri", in: Incontri : rivista europea di studi italiani. N.S. 1 (1985/1986), 58-67.

Collectie Vereeniging Dante Alighieri. Afdeling Utrecht

H. de la Fontaine Verwey, "Romano Guarnieri en zijn boeken", in: De boekenwereld 5 (1988/89), 153-154.

C.M.M. van der Voort, "Romano Guarnieri en Nederland", in: Dante Notiziario, lente-zomer (1998), 36-40.

Sandra Covino, "Guarnieri, Romano", in: Dizinario biografico degli Italiani 60 (2003).

Tamara van Kessel, "Difesa dell’italianità o propaganda fascista? Il comitato dell’Aia della ‘Dante Alighieri’nei Paesi Bassi dal 1914 al 1938", in: Incontri. Rivista europea di studi italiani, anno 18 (2003), no. 2, 141-154.

Sergio Garbato, "Romano Guarnieri un grande polesano dimenticato : Da Adria all’Olanda in nome dell’italiano", in: Personaggi 2 (2010) 71, 72, 73.

Jan Buijs, "Romano Guarnieri, cultureel apostel en ondernemer", in: Il Bollettino 142 (primavera 2015), 22-29 ; 143 (estate 2015) 10-16.

Wikipedia (Duitstalige pagina)

Catalogus Professorum

Opmerkingen:verspreid geplaatst in de Universiteitsbibliotheek Utrecht, o.a. op MAG: 280 ... - 281 ...
Groei:afgesloten
Overige informatie:gekocht door de Rijksuniversiteit Utrecht in april 1955 van prof. Guarnieri