Collectie Verzameling lantaarnplaatjes en dia's van de Sociale Afdeling van het Geografisch Instituut

Onderwerp:

geografie en topografie, zwaartepunt: Nederland, Nederlands-Indië

Jaar uitgave:ca. 1920-ca. 1960
Omvang:ca. 4.000 lantaarnplaatjes en dia's
Documentsoort:lantaarnplaatjes, dia's
Ontsluiting:

gedrukte of handgeschreven catalogus

nog niet ontsloten via de computercatalogus

Groei:afgesloten