Collectie Wiersma

De collectie omvat kaarten uitgegeven door Esso en werd samengesteld door A. Wiersma uit Amsterdam. De collectie is onder te verdelen in wegenkaarten, stadsgidsen en stadsplattegronden.

Onderwerp:

cartografie, wereld

Jaar uitgave:1954-1961
Omvang:80 kaarten
Documentsoort:gedrukte kaarten
Ontsluiting:

Acquisitions 1994, Map Collection - Faculty of Geosciences, Utrecht University Library

 

Opmerkingen:verspreid geplaatst op de signaturen KAART: *VII*.W.c.
Groei:afgesloten
Overige informatie:aangekocht van A. Wiersma in 1994