Collectie Van Someren

 

Jan Frederik van Someren (1852-1930)

Jan Frederik van Someren werd geboren te Zutphen op 12 maart 1853. Hij doorliep daar het gymnasium, werd opgeleid in de boekhandel van zijn vader, en was daarna werkzaam bij de firma's Nijhoff te Arnhem en Fred. Muller te Amsterdam. In 1879 werd Van Someren ambtenaar bij de stedelijke bibibliotheek (later universiteitsbibliotheek) van Amsterdam. In 1881 werd hij benoemd tot assistent-bibliothecaris. Van 1889 tot 1922 was Van Someren bibliothecaris van de Utrechtse universiteitsbiliotheek. Hij overleed te Utrecht op 11 januari 1930. Één van zijn bekendste werken is het tweedelige Pamfletten niet voorkomende in afzonderlijk gedrukte catalogi der verzamelingen in andere openbare Nederlandsche bibliotheken, dat verscheen van 1915-1922.

De collectie omvat brieven aan J.F. van Someren.

Onderwerp:

nader te bepalen

Jaar uitgave:1877-1927
Omvang:115 beschrijvingen van brieven
Documentsoort:handschrift: brieven; gedrukt werk: boeken
Ontsluiting:

gedeeltelijk ontsloten in de computercatalogus op provenance Someren, J. F. van

de brieven zijn ontsloten in de Catalogus Epistularum Neerlandicarum (CEN).

Algemene literatuur:

A.G. Roos, "J. F. van Someren : directeur der Utrechtsche universiteitsbibliotheek, 1 April 1889 - 1 april 1914", in: Maandblad voor bibliotheekwezen 2 (1914) 65-73.

"J. F. van Someren, bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Utrecht 1889-1914". Den Haag, 1914. Extra nummer van "Het Boek".

W.A.C. van Strien, "J. F. van Someren, 1 April 1889 - 30 April 1922", in: Bibliotheekleven 7 (1922) 131-136.

C.P. Burger, In memoriam J.F. van Someren, in: Het Boek 19 (1930) [37]-39.

G.A. Evers, "Jan Frederik van Someren", in: Bibliotheekleven 15 (1930) 21-23.

Opmerkingen:bijeengeplaatst op signatuur: HSS: 8 K 30 en 12.A.2
Groei:afgesloten