Collectie C.G.N. de Vooys

  

Midden: tekening door W. Vogelsang

Cornelis Gerrit Nicolaas de Vooys (1873-1955)

De Vooys werd geboren te Gouda op 26 mei 1873. Vanaf 1893 studeerde hij Nederlandse letteren aan de universiteit te Leiden. Na zijn promotie aldaar in 1900 werd De Vooys leraar, eerst te Rotterdam en te Leeuwarden, vanaf 1902 aan het gymnasium te Assen. In 1907 richtte hij samen met J. Koopmans het tijdschrift De nieuwe taalgids op, waarvan hij tot aan zijn dood eindredacteur was. In 1915 werd hij benoemd tot hoogleraar in Utrecht.

De Vooys was de laatste hoogleraar op het gecombineerde terrein van de Nederlandse taal- én letterkunde. Hij ontving eredoctoraten te Gent en Johannesburg. Hij was actief op zeer breed terrein van zowel de taal- als de letterkunde, omdat hij meende dat een goede leraar zich niet vergaand diende te specialiseren. De Vooys ging in 1946 met emeritaat maar zette zijn taal- en letterkundige activiteiten voort.

Professor De Vooys overleed ten gevolge aan een verkeersongeval te Utrecht op 6 november 1955. Het voormalige ‘Instituut De Vooys’ van de Utrechtse vakgroep Nederlands was naar hem vernoemd.

Overeenkomstig de wens van De Vooys werd zijn gehele bibliotheek na zijn overlijden in 1955 ter beschikking gesteld van de Universiteit Utrecht. Bij leven schonk hij al boeken aan de Universiteitsbibliotheek. Zo schonk hij in de jaren 1915/16, 1919/20 - 1920/21, 1927/28 - 1928/29 diverse soorten boeken, in 1934/35 boeken over staathuishoudkunde en wereldoorlog, in 1947/48 oude woordenboeken en in 1948/49 verschillende werken. Zijn nalatenschap werd verdeeld over de centrale bibliotheek van de Universiteit Utrecht en de Nederlandse Leeszaal van de Universiteit.
Onderwerp:

Nederlandse taal- en letterkunde

Jaar uitgave:1601-1955 (zwaartepunt 20ste eeuw)
Omvang:ruim 250 titels
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

merendeels te vinden in de computercatalogus onder provenance: Vooys, Cornelis Gerrit Nicolaas de

Algemene literatuur:

C.B. van Haeringen, "Cornelis Gerrit Nicolaas de Vooys (Gouda, 26 mei 1873 - Utrecht, 6 november 1955)", in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1955-1956, 29-38.

M. Schönfeld, "Herdenking van Cornelis Gerrit Nicolaas de Vooys (26 Mei 1873-6 November 1955)", in: Jaarboek Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1955-1956, [298]-309.

M.J.G. de Jong, Hoe fout waren De Vooys en Stuiveling? Eenvoudige feiten inzake de oorlogseditie van de Historische Schets, in: Literatuur : tijdschrift over Nederlandse letterkunde, 7 (1990) 9-17.

W.P. Gerritsen, C. G. N. de Vooys en de explosie van de neerlandistiek. Utrecht, 1995.

Corrie de Haan, "Vooys, C.G.N. de", in: Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek. Leiden, 2004.

Wikipedia

Catalogus Professorum

Opmerkingen:grotendeels bijeengeplaatst op de signaturen: MAG 138 ...; MAG 284 ... en 285 ...
Groei:afgesloten