Collectie Van Poelgeest

  

Hugo van Poelgeest (1879-1954)

Hugo van Poelgeest werd op 24 januari 1879 geboren te Zutphen. Hij was directeur van N.V. Steenfabriek Ouderzorg te Leiderdorp. Van 1917 af actief medewerker werd hij in 1929 onder-voorzitter en vanaf 1942 voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren. Verder was hij actief in vele andere organisaties en commissies op het gebied van dierenbescherming Van Poelgeest overleed te Leiden op 10 juli 1954.

Naar hem is de Hugo van Poelgeest-prijs vernoemd.

De nalatenschap van Hugo van Poelgeest te Leiden, bestaande uit 109 titels, werd verworven in 1956/1957. De collectie is in 2005-2006 overgebracht van de bibliotheek Diergeneeskunde naar de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Onderwerp:

ornithologie, honden, dierenbescherming

Jaar uitgave:1894-1950
Omvang:85 titels
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

ontsloten via de computercatalogus op provenance: Poelgeest, Hugo van

Algemene literatuur:

A.J. Kropholler, "Hugo van Poelgeest. 24 Januari 1879-10 Juli 1954", in: Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken, 1955, 41-43.

J.A. van den Hoek, W.L.A. Roessingh. "Inventaris van het archief van H. van Poelgeest [levensjaren 1879-1954]: Dierenbeschermingsarchieven, (1867) 1918-1954 (1963)". Den Haag, 1970.

Historische collectie Bibliotheek Diergeneeskunde

Opmerkingen:oorspronkelijk bijeengeplaatst op de signaturen: DIERG: C 3836-3919, Br Vf oct VIII 9-31, IX 1-5 en Br Vf qu 12; later verspreid geplaatst binnen de Universiteitsbibliotheek Utrecht locatie Uithof
Groei:afgesloten
Overige informatie:verworven in 1956/1957 uit de nalatenschap van Hugo van Poelgeest via zijn weduwe