Collectie Van Dam

 

Cornelis Frans Adolf van Dam (1899-1972)

Cornelis Frans Adolf (roepnaam Adolf) van Dam, geboren te Amsterdam op 6 maart 1899, werd - na een studie Spaans, gevolgd door een aantal aansprekende publicaties - in 1927 door de Spaanse regering benoemd tot bijzonder hoogleraar Spaanse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, de eerste leerstoel in de Spaanse taal- en letterkunde in Nederland. Hij was toen nog niet gepromoveerd: dat gebeurde pas een jaar later in Groningen.

In 1951 werd Van Dam benoemd tot gewoon hoogleraar in de Spaanse taal- en letterkunde. In 1969 ging hij met emeritaat. Van Dam overleed te Utrecht op 25 januari 1972.

Prof. Van Dam deed schenkingen in o.a. de jaren 1929/30 (Spaanse letterkunde), 1930/31 (idem), 1931/32 (idem), 1932/33 (idem), 1949/50, 1950/51 en 1955/56. Hij legateerde ook 700 boeken (Nederlandse letterkunde en - literatuurgeschiedenis) uit zijn bibliotheek aan het Seminarie voor Nederlandse Taal en Letteren in Madrid. Dit instituut had hij zelf opgericht.

Onderwerp:

Spaanse taal- en letterkunde, Portugese taal- en letterkunde

Jaar uitgave:1560-na 1959 (zwaartepunt: 20ste eeuw)
Omvang:ca. 1000 titels
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

gedeeltelijk ontsloten via de computercatalogus op provenance: Dam, Cornelis Frans Adolf van

Algemene literatuur:

H. Houwens Post, "Cornelis Frans Adolf van Dam, Amsterdam, 6 maart 1899 - Utrecht, 25 januari 1972", in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1972-1973 (1974), 95-105.

Wikipedia (in het Spaans)

Wikipedia (in het Duits)

Catalogus Professorum

Collectie Biblioteca Hispanica

Opmerkingen:verspreid geplaatst, o.a. op signatuur: MAG Bibl Hisp ... en Bibl Lusit-Bras ...
Groei:afgesloten
Overige informatie:het archief Van Dam bevindt zich in het Bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht: CAB UU nrs. 3569-3585. Zie ook het archief van het Spaans, Portugees en Ibero-Amerikaans instituut en het Instituut voor middeleeuwse geschiedenis in het Utrechts Archief