Collectie Canadiana

 Het Grootzegel van Canada (1955-heden)

 

Deze collectie bestaat bijna geheel uit jaarlijkse schenkingen door de Canadese regering via de Canadese ambassade in de periode 1969-ca. 1980.

Onderwerp:

Canadese cultuurgeschiedenis, wetenschappen

Jaar uitgave:ca. 1959-1979?
Omvang:ca. 320 banden
Documentsoort:gedrukt werk, met name periodieken
Ontsluiting:

titellijst

gedeeltelijk ontsloten via de computercatalogus op provenance Canadese Regering

Opmerkingen:verspreid geplaatst in de Universiteitsbibliotheek Utrecht, locatie Uithof
Groei:afgesloten (?)
Overige informatie:schenking uit 1969 met latere aanvullingen