Collectie C.A. Verrijn Stuart

 

Coenraad Alexander Verrijn Stuart (1865-1948)

Coenraad Alexander Verrijn Stuart werd geboren op 22 oktober 1865 te Weesp. Hij studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij ook zou promoveren op het proefschrift Marx & Ricardo. Verrijn Stuart zou in zijn wetenschappelijke carrière werken in de traditie van de Oostenrijkse School.

Hij was de eerste directeur (1899) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Verder was Verrijn Stuart redacteur bij De Economist. Hij was hoogleraar economie in Delft (1906-1909), Groningen (vanaf 1909) en Utrecht (vanaf 1917). In 1934 trad hij om gezondheidsredenen terug en werd hij door zijn zoon Gerard Marius Verrijn Stuart opgevolgd. Verrijn Stuart overleed te Zeist op 26 oktober 1947.

De erven van prof. dr. C.A. Verrijn Stuart schonken in 1948/49 een belangrijke collectie boeken aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Verrijn Stuart deed bij leven schenkingen in 1918, 1918/19, 1919/20, 1925/26 (statistische tijdschriften) en 1927/28.

Onderwerp:

economie, statistiek

Jaar uitgave:1873-1948
Omvang:ruim 110 titels
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

deels ontsloten via de computercatalogus op provenance: Verrijn Stuart, C.A.

Algemene literatuur:

F. de Vries, "Prof. dr. C. A. Verrijn Stuart, 22 December 1865-26 October 1948", in: De economist 96 (1948), nr. 1, p. 721-724.

A.C.A.M. Bots, "Verrijn Stuart, Coenraad Alexander (1865-1948)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland 2 (1985) ... - ...

J.R. Zuidema, "C.A. Verrijn Stuart. Vertegenwoordiger van de Oostenrijkse school in Nederland", in: Van liberalisten tot instrumentalisten : anderhalve eeuw economisch denken in Nederland. Leiden [etc.], 1987, p. 117-139.

Wikipedia

Catalogus Professorum

Opmerkingen:verspreid geplaatst binnen de Universiteitsbibliotheek Utrecht locatie Uithof
Groei:afgesloten
Overige informatie:schenking in 1948/49