Collectie Vriezen

 

Theodorus Christiaan Vriezen (1899-1981)

Th. C. Vriezen werd geboren op 29 juli 1899 in De Heurne in de Achterhoek. In 1918 begon hij met zijn studie theologie aan de Universiteit Utrecht, haalde zijn kandidaats in 1922, maar zijn doctoraal pas in 1931. Vriezen had in 1924 een reis naar Palestina gemaakt, en werd daarna predikant te Tubbergen, en in 1928 te Sittard. In 1929 vervolgde hij zijn studie, naast zijn baan als leraar Godsdienst op de HBS in Den Haag. Na het behalen van zijn doctoraal Theologie in Utrecht wierp hij zich in Leiden op de studie van Semitische talen, die hij in 1933 afrondde met het kandidaatsexamen. In 1937 verdedigde hij zijn proefschrift in Utrecht. In 1941 werd hij in Groningen benoemd als professor, met onder andere de uitleg van het Oude Testament en de geschiedenis van de Israëlitische godsdienst in zijn leeropdracht. Zijn Hoofdlijnen der Theologie van het Oude Testament uit 1949 werd een standaardwerk, dat decennia lang werd herzien en herdrukt, ook in de Duitse (1957) en Engelse (1958) vertalingen. Ook verschenen Japanse (1969), Spaanse (1970) en Indonesische (2005) vertalingen. Door deze en een serie andere publicaties werd Vriezen een internationaal vermaard oudtestamenticus.

Van 1956 tot aan zijn emeritaat in 1969 was Vriezen hoogleraar in de wetenschap van het Oude Testament en de geschiedenis van de Israëlitische godsdienst in Utrecht. Daarnaast was Vriezen tijdelijk verbonden aan de Near East School of Theology in Beiroet (1965-1967). Hij overleed te Amersfoort op 29 januari 1981.

In 1999 werd in Utrecht een symposium georganiseerd om de honderdste verjaardag van zijn geboorte te vieren. Bij die gelegenheid werd ook de Th.C. Vriezen Stichting voor Oudtestamentisch Onderzoek in Utrecht opgericht. De Collectie Vriezen werd opgeslagen en bleef toegankelijk in het Van Unnik gebouw in de Uithof, totdat het in 2015 werd geschonken aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Onderwerp:

Oude Testament, Israël, Palestina, Hebreeuws, Semitische talen, tekstkritiek, geschiedenis, godsdienst

Jaar uitgave:ca. 1920-1980
Omvang:21 m
Documentsoort:handschrift: correspondentie, aantekeningen, collegedictaten, lezingen, preken, dagboeken; gedrukt werk: (geannoteerde) boeken, artikelen, krantenknipsels, overdrukken; (afschriften van) officiële stukken, verslagen, rapporten; foto's, (glas)dia’s
Ontsluiting:

Volledige en gedetailleerde inventaris in Word- en Excel-bestanden

in de computercatalogus zijn negen titels te vinden op provenance Vriezen, Theodoor Christiaan (1899-1981)

Algemene literatuur:

The ancient civilisations, judaism - old testament : including part of the library of the late Dr. Th.C. Vriezen, professor of Old Testament theology at Utrecht University ; history of sciences : and books on other subjects. J.L. Beijers 21st June 1984. Utrecht, 1984.

M. Dijkstra en K. Vriezen (red.), Th.C. Vriezen - Hervormd theoloog en oudtestamenticus, Kampen, 1999.

Bob Becking, "Enkele zijlijnen in het oeuvre van Th.C. Vriezen", in: Vier eeuwen theologie in Utrecht : bijdragen tot de geschiedenis van de theologische faculteit aan de Universiteit Utrecht. Zoetermeer, 2001, p. 320-330.

A.S. van der Woude, "Vriezen, Theodorus Christiaan", in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme 5 (2001) 549-551.

Catalogus Professorum

Catalogus Professorum Academiae Groninganae 

Opmerkingen:Bevat o.a. foto’s, glasdia’s en reisverslagen van Vriezens bezoek aan Palestina in 1924
Groei:afgesloten
Overige informatie:schenking 2015