Collectie Berkelbach van der Sprenkel-fundatie

De Stichting Berkelbach van der Sprenkel-fundatie werd op 25 februari 1953 opgericht. De notariĆ«le acte van deze stichting werd Prof. dr. Simon Frederik Hendrik Jan Berkelbach van der Sprenkel (1882-1957) wegens het bereiken van diens 70-jarige leeftijd aangeboden.

Vanaf het begin zijn de Nederlandse Hervormde Kerk, de faculteit godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Utrecht en de Raad van Kerken in Nederland vertegenwoordigd in het bestuur van de stichting. De stichting is opgericht ter ere van Prof. Berkelbach van der Sprenkel en stimuleert en ondersteunt het  oecumenisch onderzoek, met name op het gebied van de eenheid van de kerk. Na de dood van dr. Berkelbach van der Sprenkel besloot het bestuur dat er een andere manier moest komen om de herinnering aan deze grote Nederlandse oecumenische pionier in leven te houden. Dit werd de fondsenwerving voor een serie lezingen.

Voorzitter van deze fundatie was o.m. prof. dr. W.C. van Unnik. De stichting Berkelbach Van der Sprenkel fundatie is gevestigd in Amersfoort en geregistreerd bij de KvK onder nummer 41179614.

De boekerij van de stichting is terecht gekomen bij de Universiteitsbibliotheek.

Onderwerp:

oecumenica, onderwijs, wetenschappen, kerk en godsdienst

Jaar uitgave:1621-1987
Omvang:nader te bepalen (in 1956: 400 titels)
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

deels te vinden in de computercatalogus op provenance: Berkelbach van der Sprenkel-fundatie (Amersfoort). Boekerij

Algemene literatuur:

H.W. Obbink, "Hoe het Theologisch Instituut  groeide en functioneert : een belangrijk middel tot het stimuleren van de zelfwerkzaamheid der studenten", in: Algemeen Handelsblad, 9-4-1956.

Collectie Berkelbach van der Sprenkel

Groei:afgesloten?