Collectie Kohnstamm

  geschreven ex libris

Philipp (later Philip) Abraham Kohnstamm

Philip Kohnstamm werd geboren op 17 juni 1875 in Bonn. Als experimenteel fysicus had Kohnstamm al vroeg interesse in de filosofie, m.n. de logica, waar hij in 1907 privaatdocent in werd (aan de Universiteit van Amsterdam). Van 1908-1928 was hij buitengewoon hoogleraar in de pedagogiek. Zijn filosofisch uitgangspunt vond hij in zijn vroege periode bij het transcendentaal idealisme van de Badense richting. Hij was de eerste empirisch onderzoekende hoogleraar in de pedagogiek in Nederland (bijzonder hoogleraar in Amsterdam, 1919 en buitengewoon hoogleraar te Utrecht vanaf 1932. In 1939 kreeg hij eervol ontslag op eigen verzoek. In 1917 ontwikkelde zijn denken zich in de richting van het christelijk personalisme. Kohnstamm was medestichter van de Middenstands-Credietbank, actief lid van het Herstel Europa Comité, en lid van de onderwijsraad (1919). Kohnstamm is bekend geworden als grondlegger van de wetenschappelijke pedagogiek en didactiek in Nederland.

Kohnstamm overleed te Ermelo op 31 december 1951.

Onderwerp:

filosofie

Jaar uitgave:ca. 1900-ca. 1942
Omvang:nader te bepalen
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

gedeeltelijk ontsloten in de computercatalogus op provenance: Kohnstamm, Philip Abraham.

Algemene literatuur:

H. van Praag, Philip Abraham Kohnstamm, een man Gods. Amsterdam, 1952.

Harm Hofstee, Het bijbels personalisme van prof. dr. Ph.A. Kohnstamm : ontstaan en grondslagen. Assen, 1973 (proefschrift Groningen).

G.J. van de Poll, "KOHNSTAMM, Philipp Abraham (1875-1951)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland 1 (1979), p. ...

A.H.L. Vermeer, Philipp A. Kohnstamm over democratie, proefschrift Utrecht, 1987.

De sociale wetenschappen in Utrecht : een geschiedenis. Onder red. van Willem Koops, Henk van Rinsum, Jan van Teunenbroek. Hilversum, 2005.

Wikipedia

Catalogus Professorum

Album Academicum University of Amsterdam

Opmerkingen:nader te bepalen
Groei:afgesloten