Collectie Friedländer

  

                                                                                                                               boekstempel

Max Jacob Friedländer (1867-1958).

Max Friedländer werd geboren op 5 juni 1867 te Berlijn. Hij studeerde kunstgeschiedenis in München, Leipzig and Florence. In 1891 behaalde hij zijn PhD summa cum laude voor een proefschrift over Albrecht Altdorfer.

Zijn glansrijke loopbaan als museumdirecteur van Berlin's Gemäldegalerie kwam abrupt tot een einde na de machtsovername door de nazi’s. Met steun van het aan het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Den Haag) gelieerde Kunstgeleerdenfonds, wist hij in 1939 te emigreren naar Nederland.

Friedländer werd benoemd tot doctor honoris causa in de Letteren en Wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit op 20 september 1948. Hij overleed te Amsterdam op 11 oktober 1958.

Behalve Friedländers fotoverzameling, kwam als onderdeel van het legaat ook een deel van zijn bibliotheek in 1958 naar het RKD. Het deel waarvoor het RKD geen belangstelling had (onder meer publicaties die reeds aanwezig waren in het bibliotheekbestand) werd verkocht aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Een ander deel van het archief kwam terecht bij het Kunsthistorich Insitituut van de Universiteit Utrecht. In 2007 werd dit langdurige bruikleen  met instemming van de erven overgedragen aan het RKD.

Onderwerp:

schilderkunst

Jaar uitgave:nader te bepalen [ca. 1763-ca. 1955]
Omvang:nader te bepalen
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

voor een klein deel ontsloten via de computercatalogus op provenance Friedländer, Max Jacob (1867-1958)

Algemene literatuur:

Aan Max J. Friedländer, 1867 - 5 juni - 1942 : aangeboden door enkele vrienden en bewonderaars van zijn werk. 's-Gravenhage, 1942.

Max J. Friedländer, On art and connoisseurship. London, 1942.

S. Laemers, ‘’Ein wertvolles Hilfsmittel. Het fotoarchief van Max J. Friedländer (1867-1958)", RKD Bulletin (2005), nr 1, p. 25-39.

S. Laemers, "Der schwere aber unvermeidliche Schritt. Friedländers letzte Jahre in Berlin und sein Leben in den Niederlanden", Jahrbuch der Berliner Museen 51 (2009), 119-129.

Simon Elson, Der  Kunstkenner Max J. Friedländer : biografische Skizzen. Köln, 2016.

Suzanne Laemers, Max J. Friedländer, 1867-1958 : Kunst en kennerschap, een leven gewijd aan de vroege Nederlandse schilderkunst. Z.pl., 2017 (Proefschrift Universiteit Utrecht).

Wikipedia (Nederlands)

Wikipedia (Duits)

Dictionary of Art Historians

Online tentoonstelling (RKD)

Opmerkingen:vermoedelijk verspreid geplaatst binnnen de Universiteitsbibliotheek Utrecht
Groei:afgesloten
Overige informatie:aankoop in 1958(?)