Collectie Willem Herman Johan Roijaards

Willem Herman Johan Roijaards (1857-1929)

Mr. dr. Willem Herman Johan Roijaards werd geboren te Utrecht op 31 december 1857 als kleinzoon van de gelijknamige Prof. dr. Herman Johan Roijaards. Roijaards studeerde rechten en promoveerde aan de Universiteit van Utrecht in 1884. Hij was naast advocaat o.a. hoogheemraad in het hoogheemraadschap de Lekdijk Bovendams van 1889-1911, dijkgraaf van het grootwaterschap "Beoosten de Vecht" van 1902-1911, hoogheemraad en dijkgraaf van het grootwaterschap Woerden van 1886-1911, lid van de Provinciale Staten van Utrecht van 1908, van Gedeputeerde Staten van 1911 tot 1923 en gemeenteraadslid van Utrecht. Verder bekleedde Roijaards veel functies, zoals bestuurslid van Utrechtsche Vereeniging tot Verbetering van Armenzorg en secretaris-penningmeester van het Schilder- en tekenkundig genootschap Kunstliefde te Utrecht en fiscus van het Utrechtsch Studenten Orkest. Hij overleed te Utrecht op 1 december 1929. 

Roijaards nalatenschap bestond uit 39 brochures en boeken en kwam in 1939 of iets eerder bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Hij legateerde o.a. ook aan het Diakonessenhuis en de diaconie van de Nederlands Hervormde Gemeente te Maarssen.

Onderwerp:

nader te bepalen

Jaar uitgave:ca. 1821-ca. 1925
Omvang:nader te bepalen
Documentsoort:gedrukt werk: brochures, enkele boeken
Ontsluiting:

gedeeltelijk ontsloten via de computercatalogus op provenance Roijaards, Willem Herman Johan

Algemene literatuur:

Nederlands' Patriciaat 80 (1997) 372.

H. van Andel, "Dr. W.H.J. Roijaards", in: Provinciale almanak voor Utrecht, 1930, personalia, p. 139-141.

Janskerkhof 13 Utrecht (website Huizen aan het Janskerkhof)

Opmerkingen:verspreid geplaatst binnen de Universiteitsbibliotheek locatie Uithof
Groei:afgesloten