Collectie Genootschap Het Leesmuseum te Amsterdam

  

Genootschap Het Leesmuseum te Amsterdam

Het leesmuseum in Amsterdam was een leesgezelschap en herensociëteit dat op 17 november 1800 werd opgericht.  tot 1 april 1930 heeft bestaan.

Toen het Leesmuseum in Amsterdam door A.R. Falck en enkele anderen werd opgericht was haar doelstelling: "de lezing van buitenlandsche zowel als van Nederduitsche journalen voor een groot getal van menschen gemakkelijk te maken". Het gezelschap was een succes en in 1805 waren er al 210 leden. Hun eerste locatie was een leeszaal boven sociëteit Polen aan het Rokin. Het begon als openbare bibliotheek. In 1865 werd het Leesmuseum vergroot door een fusie met het Amsterdams Leeskabinet. In 1903 werd aan Rokin 102 een nieuw onderkomen gebouwd: het "Gebouw Leesmuseum".

Op 1 april 1930 werd het leesmuseum gesloten.

Op de veiling van Burgersdijk & Niermans in 1932 werden 108 titels aangekocht door de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

 

Onderwerp:

nader te bepalen

Jaar uitgave:nader te bepalen
Omvang:108 titels
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

nog niet ontsloten

Algemene literatuur:

Veilingcatalogus, boeken van Het Leesmuseum - Amsterdam, 24 oktober tot 10 november 1932. Leiden, Burgersdijk & Niermans, 1932.

J.H. Rössing, "Het honderdjarig bestaan van “Het Leesmuseum” te Amsterdam", in: Eigen Haard 46 (17 november 1900).

D. Smit, "Het Leesmuseum te Amsterdam", in: De Nederlandsche Spectator; tevens in: Nieuwsblad van den Boekhandel 44 (1877) 109-110.

Leesmusea en leeskabinetten in beeld (webpagina van weblog Librariana)

Wikipedia

Groei:afgesloten
Overige informatie:aankoop op veiling in 1932