Collectie Pamfletten

  Van den grooten eclips der sonnen, anno 1654. den 12. augustus (signatuur Kaart *Sonnenborgh* 13 R 16)

Pamfletten

Een pamflet is een gelegenheidsgeschrift, vaak in gedrukte vorm, met een actuele inhoud of strekking. Het kan een enkel velletje zijn dat dubbelzijdig bedrukt is, maar kan ook meerdere pagina's omvatten. Soms kan het zelfs de omvang van een boek hebben.

 

De volgende "deelcollecties" zijn te onderscheiden:

 

A. van der Linde

Centrale Oud-Katholieke Bibliotheek (de pamflettenverzameling, die waarschijnlijk afkomstig is van Pasquier Quesnel (1634-1719)

Herman Roijaards van Scherpenzeel

Wttewaall

 

In 1922/1923 schonk de Koninklijke Bibliotheek 3000 pamfletten uit de jaren 1647-1781 aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Onderwerp:

Nederlandse pamfletten

Jaar uitgave:nader te bepalen [1568?-1945?]
Omvang:nader te bepalen
Documentsoort:gedrukt werk: pamfletten
Ontsluiting:

Pamfletten en brochures zijn te vinden via de gedrukte catalogus van Utrechtse pamfletten en de geannoteerde catalogi van andere grote verzamelingen (Knuttel etc.). Ook is een kaartsysteem beschikbaar voor Nederlandse, voornamelijk 18de-eeuwse pamfletten (catalogus Kloosterboer) voorzover deze niet voorkomen in de gedrukte pamflettencatalogi. Een groot deel van de pamfletten is ook full text beschikbaar.

J.F. van Someren, Pamfletten niet voorkomende in afzonderlijk gedrukte catalogi der verzamelingen in andere openbare Nederlandsche bibliotheken. Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht. 2 dl. Utrecht, Oosthoek, 1915-1922.

gedeeltelijk ontsloten via de computercatalogus

een groot deel van de pamfletten is ook full text beschikbaar

Algemene literatuur:

Pieter Antoon Marie Geurts, De Nederlandse opstand in de pamfletten, 1566-1584. Nijmegen, Centrale Drukkerij, 1956 (Proefschrift Nijmegen).

Graig Harline, Pamphlets, Printing, and Political Culture in the Early Dutch Republic. Dordrecht, 1987.

Het lange leven van het pamflet : boekhistorische, iconografische, literaire en politieke aspecten van pamfletten 1600-1900 / onder red. van José de Kruif, Marijke Meijer Drees, Jeroen Salman. Hilversum, Verloren, 2006.

Roeland Harms, De uitvinding van de publieke opinie : pamfletten als massamedia in de zeventiende eeuw. Utrecht, 2010 (Proefshcrift Utrecht 2010).

Pamflet (Wikipedia)

Pamfletten (website Rechtshistorie)

Pamflet (Algemeen letterkundig lexicon)

Collectie Kloosterboer

Opmerkingen:o.a. bijeengeplaatst op de signaturen: MAG: Knuttel ...; MAG: Meulman ...; MAG: Muller ...; MAG: Pamflet ...; MAG: Pamflet HG ...; MAG: Pamflet UB ...
Groei:afgesloten