Logo Universiteit Utrecht

Repertorium

Collectie À Roy

portret door Jan Adam Kruseman uit 1833 (collectie Rijksmuseum); ex libris

Cornelis Henricus à Roy (1750-1833)

Cornelis Henricus à Roy werd geboren te Haarlem op 1 januari 1750. In 1770 ging hij in Leiden medicijnen studeren en promoveerde aldaar in 1774. Vervolgens was hij in Amsterdam bijna zestig jaar werkzaam als arts, onder andere in dienst van Lodewijk Napoleon van 1808-1810. À Roy overleed te Amsterdam op 14 juli 1833.

Bij zijn overlijden telde zijn bibliotheek zo’n 17.600 boeken, voornamelijk van medische aard. In zijn tijd werd het beschouwd als de grootste boekerij op medisch en natuurkundig gebied. De indrukwekkende collectie, waarin vele zeldzame en kostbare werken te vinden waren, werd in 1834 geveild. In de jaren daarvoor had À Roy zijn verzameling zelf al beschreven en in vijf delen gepubliceerd. Het 6e deel is na zijn dood verschenen als appendix en veilingcatalogus.

Zijn collectie is verspreid geraakt. De Universiteitsbibliotheek Utrecht bezit zo’n 66 titels, die van Amsterdam bezit een kleine honderd boeken uit zijn bibliotheek. Ook de Astor Library (onderdeel van de New York Public Library) bezit boeken uit de collectie van À Roy

Onderwerp:

geneeskunde

Jaar uitgave:1544-1817 [of later?]
Omvang:66 titels
Documentsoort: gedrukt werk
Ontsluiting:

ontsloten via WorldCat op provenance Roy, Cornelis Hendrik à

Algemene literatuur:

Catalogus bibliothecae medicae Cornelii Henrici à Roy, (medicinae doctoris, equitis ordinis regiileonis Belgici, instituti regii artium et doctrinarum Belgici, academiae regiae artium graphicarum, quat Amstelodami est, societates scientiarum, Harlemensis et societates agriculturae Amstelodamensis sodalis). Amstelodami: Apud Ludovicum van Es, 1830-1834.

B.W.Th. Nuyens, “Dr. Cornelis Henricus a Roy (Haarlem 1750 – Amsterdam 1833)“, in: Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde 86 (1942) II, 1083-1087.

G.A. Lindeboom, Dutch medical biography. A biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons 1475-1975, 1681-1682. Amsterdam, Rodopi, 1984, kolom 1681-1682.

Opmerkingen:
Groei:afgesloten
Overige informatie: