Logo Universiteit Utrecht

Repertorium

Collectie A. van der Linde

Antonius van der Linde (1833-1897)

Anthonie (Antonius) van der Linde werd geboren te Haarlem op 14 november 1833. Op zijn veertiende publiceerde hij al een artikel en wel tegen de drankzucht. Van der Linde werd aanvankelijk schoolmeester in Amsterdam (1853). In 1855 besloot Van der Linde theologie te studeren in Leiden. In 1859 stichtte hij in Amsterdam een eigen gemeente en noemde zichzelf predikant. In 1861 vluchtte Van der Linde naar Göttingen in Duitsland, waar hij geschiedenis en filosofie ging studeren. Hij promoveerde in 1862 over Spinoza’s invloed in Nederland. Daarna vestigde Van der Linde zich achtereenvolgens in Hatert, Den Haag, Berlijn en Arnhem. In 1876 werd hij benoemd tot bibliothecaris van de Königliche Landesbibliothek in Wiesbaden – een functie waaruit Van der Linde ten slotte wegens beroerd functioneren werd ontheven in 1895. In 1886 kreeg hij voor zijn Geschichte der Erfindung der Buchdruckkunst de titel “Professor” toegekend. Dr. Van der Linde overleed te Wiesbaden (D) op 12 augustus 1897.

Van de Linde maakte veel vijanden met zijn hardnekkige bestrijding van de theorie dat Laurens Janszoon Coster de uitvinder van de boekdrukkunst zou zijn. Hij was een groot verzamelaar van boeken. Al bij leven verkocht Van der Linde, die beschikte over onuitputtelijke geldbronnen waarvan niemand ooit de herkomst heeft kunnen vaststellen, delen van zijn bibliotheek. In 1876 kocht de Koninklijke Bibliotheek zeldzame oude drukken, een verzameling schaakboeken en een Spinozacollectie. In 1864 werd te Brussel een deel van zijn toen reeds belangrijke boekenverzameling geveild. In 1868 schonk hij zijn belangrijke verzameling boeken, prenten enz. over Haarlem aan deze stad.

Een groot deel van de pamflettenverzameling van Van der Linde is in 1919 aangekocht door de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Onderwerp:

Nederlandse geschiedenis en rechtsgeschiedenis, Nederlandse pamfletten

Jaar uitgave:1568-1701
Omvang:ca. 400 titels
Documentsoort: gedrukt werk: pamfletten
Ontsluiting:

gedeeltelijk via de computercatalogus ontsloten op provenance Linde, A. van der

Algemene literatuur:

Proeven van een catalogus der bibliotheek van A. van der Linde. Haarlem, Joh. Enschedé & Zn., 1862.

Catalogue de vente des livres de A. Van der Linde, du 7 à 16 avril 1864. Brussel, G.A. van Trigt, 1864.

“Verzameling boeken over Haarlem en omstreken”, in: En vente aux prix marqués, chez Martinus Nyhoff à La Haye, No. 104. 1868.

[H.F.] Wijnman, Linde, Antonius van der, in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek 10 (1937) 516-521.

Rupprecht Leppla, “Antonius van der Linde, 1833-1897”, in: Nassauische Lebensbilder, Bd. 5 (1955) 233-245.

S. van der Linde, “Antonius van der Linde“, in: Theologia Reformata, 1959, p. 217-230.

Christiaan M. Bijl, Antonius van der Linde. Haarlem, Bijl, 1976.

Christiaan M. Bijl, “Antonius van der Linde (1833-1897) : enkele facetten uit het leven van een theoloog, filosoof, (schaak)historicus en geboren polemist”, in: Opstellen over de Koninklijke Bibliotheek en andere studies. – Hilversum : Verloren, 1986, p. 178-193.

F.L. Bos, De meteoor Antonius van der Linde in contact met Réveil en Afscheiding (1856-1861)”, in: Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland 4 (1990) 48-81.

In memoriam Antonius van der Linde, 1833-1897 : Festschrift zu seinem 100. Todestag 12. August 1997 / red. Manfred A.J. Eder & Egbert Meissenburg ; mit Beitr. von Jurij Awerbach … et al. Kelkheim/Ts. : Förderkleis Schach-Geschichtsforschung e.V., 1997.

Nop Maas, “Antonius van der Linde: zonderling, autobibliograaf en bibliofiel”, in: Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1997, p. 159-184.

RS [Reinder Storm], “Antonius van der Linde, geleerde, bibliofiel 1833-1897“, in: Verzamelaars en verzamelingen. Koninklijke Bibliotheek 1798-1998. Zwolle, 1998, p. 75-79.

C.H.W. van den Berg, “Linde, Antonius (Anthonie) van der (von der)“, in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme 5 (2001) 342-344.

Wikipedia

Boek- en prentverzamelaars in Nederland (BPN)

DBNL

Opmerkingen:

samengeplaatst met andere pamfletten op signatuur Knuttel …

Groei:afgesloten
Overige informatie:aankoop in 1919