Logo Universiteit Utrecht

Repertorium

Collectie Ackersdijck


rechts portret door Anna Christina van Leeuwen (Collectie Universiteit Utrecht)

Jan Ackersdijck (1790-1861)

Jan Ackersdijck werd geboren op 22 oktober 1790 te ‘s Hertogenbosch. Hij studeerde rechten in Utrecht en promoveerde in 1810. Hierna wijdde hij zich te Utrecht aan de rechtsgeleerde praktijk; later vervulde hij rechterlijke betrekkingen. In 1828 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar Staatswetenschappen in Luik. In 1831 werd hij aangesteld als adjunct hoogleraar bij Rechtsgeleerdheid te Utrecht en in 1840 werd hij benoemd tot hoogleraar Rechtsgeleerdheid aan de Juridische faculteit van de Universiteit Utrecht. In de periode 1840-1841 was hij Rector Magnificus van de Universiteit. In 1860 ging hij met emeritaat. Een jaar later, op 13 juli, kwam hij te overlijden.

In 1862 werd op een boekenveiling bij Frederik Muller in Amsterdam ca. 250 titels aangekocht uit de nalatenschap van J. Ackersdijck. In 1864 schonk de weduwe dozen met adversaria en 30 portefeuilles met ruim 1000 kaarten aan de universiteitsbibliotheek. Zes dozen uit het legaat Ackersdijck zijn in 1909 verloren gegaan.

De inhoud van de kaartenverzameling kan in twee categorieën verdeeld worden:

1. een aantal 17e en 18e eeuwse gedrukte kaarten;

2. een groep geografische en thematische kaarten uit de eerste helft van de 19e eeuw. Deze kaarten kocht Ackersdijck voor een groot deel tijdens zijn vele reizen.

In 1946/1947 werd de collectie aangevuld door een overdracht van de Algemeen Rijksarchivaris.
In 1973 werd de collectie Ackersdijck in bruikleen gegeven bij de bibliotheek van het toenmalige Geografisch Instituut. De collectie verhuisde in 2004 naar de nieuwbouw van de universiteitsbibliotheek in de Utrecht Science Park.

De collectie bevat ook stukken van Willem Cornelis Ackersdijck sr. (1735-1794) en Willem Cornelis Ackersdijck jr. (1760-1843).

Onderwerp:

kaarten en atlassen, zwaartepunt: Nederland: thematische kaarten, economie, (politieke) geschiedenis, landbouw, reizen, statistiek (cijfermatig materiaal van geografische, demografische, sociologische en economische aard)

Jaar uitgave:17e eeuw-1862 (zwaartepunt: begin 19e eeuw)
Omvang:40 m met o.m. ca. 1500 kaarten, 450 atlassen
Documentsoort: gedrukt werk (kaarten, atlassen), handschriften: brieven, reisverslagen, (afschriften van) officiële stukken, verslagen, rapporten, vergaderstukken, etc.
Ontsluiting:

handgeschreven inventaris; voor de brieven een getypte inventaris.

handschriften en boeken zijn in de computercatalogus te vinden op provenance Ackersdijck, Jan

Catalogue de la belle bibliothèque de feu M.M. W.C. Ackersdijck, père, jurisconsulte, juge de paix à Utrecht, membre de plusieurs sociétés littéraires et J. Ackersdijck, fils, jurisconsulte, professeur de statistique, d’économie politique et d’histoire à l’université d’Utrecht … Utrecht, 1862.

Lijst van kaarten in de Ackersdijck-collectie van de Rijksuniversiteit Utrecht. Samengest. onder red. van G.G. Schilder. Utrecht, 1975.

de brieven zijn ontsloten in de

Catalogus Epistularum Neerlandicarum

(CEN)

collegedictaten: Koert van der Horst, Catalogus van de collectie collegedictaten van de UtrechtseUniversiteitsbibliotheek. Utrecht, Universiteitsbibliotheek, 1994, 87-89.

Algemene literatuur:

O. van Rees, “De wetenschappelijke werkzaamheid van Mr. J. Ackersdijck geschetst“, in:

Utrechtsche studenten-almanak, 1862, 169-212.

Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbliotheek. Utrecht, 1984, 285-287.

Vier eeuwen Universiteitsbibliotheek Utrecht. Utrecht, 1986, 216-217.

Marieke Monsieurs, “Een leven lang verzamelen” : particuliere bibliotheken in de negentiende eeuw : een studie naar de bibliotheken van mr. J. Ackersdijck & mr. B.J.L. baron de Geer van Jutphaas. [S.l.], 2005. (Doctoraalscriptie geschiedenis Universiteit Utrecht).

“Een zaak van nationaal en wetenschappelijk belang : de Utrechtse kaartenverzameling in historisch perspectief”, in: Bijzonder onderzoek : een ontdekkingsreis door de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Utrecht, 2009. P. 90-95. Zie: pdf.

Catalogus Professorum

Wikipedia

Opmerkingen:

bijeengeplaatst op signatuur: KAART: Ackersdijck …

Groei:afgesloten
Overige informatie:aankoop: 1862 (boeken); schenking door de weduwe van J. Ackersdijck: 1864 (kaarten)