Logo Universiteit Utrecht

Repertorium

Collectie Alle Douwe Bakker

titelblad van signatuur 147 A 5; midden: boekstempel (inzet); rechts: boekstempel.

Alle Douwe Bakker (1909-1928)

De collectie is genoemd naar Alle Douwe Bakker, geboren te Sappemeer 14 september 1909, leerling van de H.B.S. te Amsterdam en overleden aldaar 22 juni 1928. De collectie is door zijn vader Douwe Karst Bakker samengesteld en overgedragen aan de Provinciale Bibliotheek van Friesland.

Mogelijk zijn de brochures uit de collectie afkomstig van het leesgezelschap ‘Tot Leerzaam Vermaak’ te Makkum.

Douwe Karst Bakker is geboren te Makkum op 27 februari 1884 en overleden te Hilversum op 28 januari 1939. Hij was achtereenvolgens onderwijzer te Zevenhuizen, Pietersburen, Sappemeer, schoolhoofd van een m.u.l.o. te Brouwershaven, onderwijzer te Amsterdam (ook nog te Hilversum?).

In 1936 schonk D.K. Bakker de door hem bijeengebrachte bibliotheek van nieuwe Friese taal- en letterkunde aan de Friese Onderwijsraad.

De collectie is door de Provinciale Bibliotheek van Friesland in 1942 in bruikleen gegeven aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht ten behoeve van de Friese leerstoel te Utrecht. Door Provinciale Bibliotheek is ook een collectie Van der Burg overgebracht.

Onderwerp:

Friese taal- en letterkunde

Jaar uitgave:1782-1935
Omvang:minimaal 91 titels(?), maximaal ca. 125 titels
Documentsoort: gedrukt werk
Ontsluiting:

via de computercatalogus ontsloten op de volgende provenances:

– Douwes, Alle

– Bakker, Douwe Karst

– Provinciale Bibliotheek Friesland (Leeuwarden)

Algemene literatuur:

Friesche boeken naar de universiteiten“, in: Nieuwsblad van Friesland, 15-7-1936.

R.P. Bakker, “Memories uit ‘t leven van de familie Bakker“, in: Aldnijs 33 (april 2003) 1-7.

Collectie Van der Burg

Opmerkingen:

bijeengeplaatst met andere boeken op de signaturen 147 D …; 147 H … ; 247 A .. – 247 G .. en op brochuresignaturen

Groei:afgesloten
Overige informatie:bruikleen sinds 1942