Logo Universiteit Utrecht

Repertorium

Collectie Anatomie

portret door Pieter Christoffel Wonder (Collectie Anatomisch Museum Bleulandinum); Utrechtsche Courant, 30-9-1839

De boekencollectie Anatomie maakt deel uit van het Anatomisch Museum Bleulandinum (vroeger Museum Anatomie), een onderdeel van de Medische Bibliotheek Utrecht.

Museum Bleulandinum

is genoemd naar Jan Bleuland, hoogleraar en rector magnificus van de Universiteit Utrecht. Hij legde de basis voor de collectie. In 1839 kocht Koning Willem I in 1839 voor ƒ 25.000 op een veiling de totale collectie, inclusief de boeken, aan als anatomisch museum voor de Universiteit van Utrecht.

Een beschrijving van het Museum Bleulandium is nog door Bleuland zelf vervaardigd en is in 1828 uitgegeven onder de titel Otium Academicum […] met illustraties door Jan Hendrik Verheijen.

Jan Bleuland (1756-1838)

Jan Bleuland werd geboren te Gouda op 20 juli 1756. Op 21 juni 1780 promoveerde hij daar op het proefschrift “Over het moeilijk of verhinderde doorslikken van spijzen”. Daarna vestigde hij zich in Gouda als stadsdokter.

Met grote regelmaat liet hij wetenschappelijk werken op medisch en anatomisch gebied verschijnen, die hij – uniek voor zijn tijd – van veel verhelderende illustraties liet voorzien. In 1791 werd hij hoogleraar in de ontleed-, heel- en verloskunde in Harderwijk, tevens was hij daar rector magnificus van 1793-1794. Van 1795-1826 was hij hoogleraar aan de Utrechtse hogeschool en hij ging daarna met emeritaat. Hij overleed te Utrecht op 8 november 1838. Bleuland was ook een verzamelaar van schilderijen en was in 1807 één van de oprichters van het Schilder- en Teekenkundig Genootschap Kunstliefde.

Onderwerp:

anatomie, gynaecologie, dermatologie

Jaar uitgave:ca. 1500-ca. 1940
Omvang:ca. 300 banden
Documentsoort: gedrukt werk
Ontsluiting:

ontsloten via WorldCat op titel

van de collectie zijn 79 banden gedigitaliseerd, waarvan 26 van na 1850. Deze zijn te vinden bij de Gedigitaliseerde objecten bijzondere collecties.

Algemene literatuur:

Museum Bleulandinum

Catalogus der uitgebreide verzameling van schilderijen, teekeneningen, enz. nagelaten door den Heer Professor Jan Bleuland, te Utrecht“. Utrecht, 1839.

Ö. Bánki, Het levenswerk van professor Jan Bleuland en zijn leerling en prosector Petrus Koning, alsmede een tentoonstelling van praeparaten en wasmodellen uit het Museum Bleulandinum en de verzameling Koning … Z.pl., [1939]. Overdruk uit: Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde 83 (1939), no. 30, p. 3838-3844.

“Jan Bleuland (1756-1838)”, in: F. ten Doesschate, De Utrechtsche Universiteit en de geneeskunde 1636-1900. Nieuwkoop, 1963, p. 99-100.

“Bleuland, Jan (Janus)”, in: G.A. Lindeboom, Dutch medical biography: a biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons 1475-1975, Amsterdam, 1984, 163-165.

“Jan Bleuland”(1756-1838)”, in: G.T. Haneveld, Pathologische anatomie in Utrecht, circa 1800-1850. Amsterdam, Ronald Meesters, 1978, 100-145 en 237-244. (Proefschrift Utrecht).

Emilie C. van der Knaap, Prof. dr. Jan Bleuland (1756-1838) en het Museum Bleulandium, (doctoraalscriptie Universiteit Utrecht, 2001).

Bleuland en Lodewijk Napoleon

Jan Bleuland (Wikipedia)

Catalogus Professorum

Opmerkingen:

werken van voor 1850 zijn bijeengeplaatst in Museum Anatomie; werken betreffende anatomie en embryologie in Museum Anatomie; werken betreffende gynaecologie en dermatologie overgebracht naar de Universiteitsbibliotheek Utrecht

Groei:afgesloten
Overige informatie:bijeengeplaatst op de signatuur: MBUMA: ...; MAG: M qu ... en elders