Logo Universiteit Utrecht, link naar homepage

Repertorium

Collectie Blonk

Kaart van Holland van Gerard de Jode (UB Utrecht: Kaart *Blonk* HOL-10)

Collectie Blonk

Het echtpaar Dick Blonk en Joanna Blonk-van der Wijst, oud-medici en publicisten op het gebied van de historische cartografie, schonk in 2007 een collectie gedrukte kaarten uit de periode 1558-1882. Dick Blonk heeft in 2012 – toen zijn vrouw al overleden was – nog een schenking gedaan. Dit betrof ongeveer 125 kaarten van vooral de provincie Zeeland.

De kaarten geven een treffend overzicht van de cartografische en geografische ontwikkeling van het Nederlandse economische kerngebied. Bovendien zijn enkele zeldzame kaarten het vermelden waard. Zo kent de Collectie Blonk onder andere de derde staat (ná 1593) van de Hollandkaart van Gerard de Jode. Hiervan is het Utrechtse exemplaar het enig bekende wereldwijd. Datzelfde geldt voor de tweede staat van de foliokaart Comitatus Hollandiae uit 1641 van Hondius en gegraveerd door Rogiers. Een andere, zeer zeldzame kaart is de mooie kaart van Holland door Blaeu in de uitgave van Rombout van den Hoeye (ca, 1650). Van deze los uitgegeven derde staat zijn niet meer dan drie exemplaren bekend.

Dirk Izaäk Blonk (1927)

Dirk (Dick) Blonk (Woerden, 19-11-1927), studeerde geneeskunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in 1985 en werkte in deze plaats sinds 1962 als kankerspecialist bij het Dr. Daniël den Hoed Kliniek en tot 1982 was hij hoofd van het cytologisch laboratorium in het Bergwegziekenhuis. Na zijn pensioen ging Blonk samen met zijn vrouw historische cartografie studeren in Utrecht en publiceerden ze over dit onderwerp.

Joanna (Joan) Blonk-van der Wijst (Dordrecht, 25-11-1926-Breda?, 25-2-2007) was interniste bij het Rotterdamsch Radio-Therapeutisch Instituut.

Onderwerp:

cartografie, Holland, Utrecht, Zeeland

Jaar uitgave: 1558-1882
Omvang: ca. 250 kaarten
Documentsoort: gedrukte kaarten
Ontsluiting:

Alle kaarten van de eerste schenking, Holland en Utrecht, zijn tot nu toe gedigitaliseerd. Ze staan op de website van Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek. De deelcollectie van kaarten van Holland en Utrecht is op de website zoveel mogelijk chronologisch gerangschikt, in aanmerking genomen dat de kaarten van Holland vóór die van Utrecht zijn geplaatst.

Elke afgebeelde kaart is voorzien van een uitgebreide documentbeschrijving. Hierin staan vermeld de titel, auteur, schaal, uitgever, techniek, afmetingen en natuurlijk bibliografische gegevens om de kaart in de bibliotheek terug te vinden. Daarnaast kent elke kaart een uitvoerige wetenschappelijke toelichting, waarin de positie van de kaart in de ontwikkeling van de cartografie van Holland en Utrecht duidelijk wordt. Indien nodig zijn verwijzingen naar relevante literatuur opgenomen.

Algemene literatuur:

Dirk Blonk en Joanna Blonk-van der Wijst, Hollandia Comitatus: een kartobibliografie van Holland. ’t Goy-Houten, 2000 (Historisch-Kartografiesche studies 1).

M. van Egmond, “Kartografie van de provincies Holland en Utrecht op het web : open kaart of doorgestoken kaart?“, in: Geo-Info 2007-9, 330-335.

Dick en Joan Blonk-van der Wijst, Zelandia Comitatus : geschiedenis en cartobibliografie van de provincie Zeeland tot 1860. Houten, 2010 (Utrechtse historisch-cartografische studies 11).

Léon Krijnen, “Van medisch specialist tot cartograaf“, in: BN De Stem, 10-10-2010, 30-31.
Opmerkingen:

bijeengeplaatst op signatuur KAART: Blonk …

Groei: nader te bepalen
Overige informatie: geschonken: 2007 en 2012