Logo Universiteit Utrecht, link naar homepage

Repertorium

Collectie Evers


(foto uit ca. 1940, Collectie Universiteitsbibliotheek Utrecht)

Gerrit Albertus Evers (1875-1962)

Gerrit Albert werd geboren te Zwolle op 12 mei 1875. Hij  bezocht de H.B.S. en werd opgeleid in de boekhandel, uitgeverij en boekdrukkerij van Tjeenk Willink. Daarna ging Evers naar Alkmaar waar hij zich intensief toelegde op typografie en het fotograferen.

Van 1906-1921 was Evers amanuensis/administrateur en conservator van de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit Utrecht van 1922-1940. G.A. Evers was eerder boekhandelaar te Groningen van 1899-1906 en te Utrecht in 1906. In hetzelfde jaaar werd hij amanuensis bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Daarna werd Evers administrateur en in 1920 conservator.

Evers bekleedde veel functies:

1912-1924 secretaris Nederlandsche Vereeniging van bibliothecarissen

1919-1927 secretaris Bibliotheekleven

1923-1938 secretaris Vereeniging Oud-Utrecht

1929-1945 tweede bibliothecaris Historisch Genootschap; 1946-1952 tweede bibliothecaris Historisch Genootschap

1930-1948 redacteur Maandblad Oud-Utrecht

1938-1950 mederedacteur Jaarboekje Oud-Utrecht

(1946)-(1949) redacteur van Rotary Nederland

(1943)-(1949) redacteur van Historia, maandschrift voor geschiedenis en kunstgeschiedenis

Evers publiceerde veelvuldig over boek- en bibliotheekwezen, fotografie en over plaatselijke geschiedenis, voornamelijk Apeldoorn, Het Loo en Utrecht.

Evers overleed op 19 september 1962 te Utrecht.

 

Naast een schenking boeken door Evers in 1906/1907 (met latere aanvullingen) bestaat de collectie uit twee deelverzamelingen:

– Verzameling overdrukken van tijdschriftartikelen in hoofdzaak betreffende de geschiedenis van Utrecht en omgeving

– Verzameling overdrukken van tijdschriftartikelen betreffende het boek- en bibliotheekwezen

In 1962/1963 kreeg de Universiteitsbibliotheek enkele brieven, aantekeningen, overdrukjes, krantenknipsels e.d. uit de nalatenschap van G.A. Evers

Onderwerp:

bibliotheekwezen, boekdrukkunst, Utrechtiana

Jaar uitgave: nader te bepalen [ca. 1906-ca. 1951]
Omvang: 56 overdrukken (1908-1951); minstens 25 boektitels
Documentsoort: gedrukt werk: overdrukken, boeken
Ontsluiting:

ontsloten via WorldCat op provenance Evers, Gerrit Albert

G.A. Evers, Lijst van gedrukte geschriften over de Rijksuniversiteit te Utrecht. Proeve eener bibliografie 1634–1936. Utrecht, 1937

Algemene literatuur:

Catalogue d’une collection importante de livres modernes et anciens : cartes, plans, gravures : provenant des bibliothèques de feu M.M. G.A. Evers, … K. ter Laan. Utrecht : A.J. van Huffel’s Antiquariaat (F.W.G. Théonville), [1964].

Jubileum G. A. Evers“, in: Bibliotheekleven 16 (1931) 185.

Evers, Gerrit Albert“, in: Biografisch jaarboek de Nederlandsche Ridderorden 1937-1938. ‘s-Gravenhage, [1939], p. 84.

A. Hulshof [e.a.], Opstellen bij zijn afscheid van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht op 31 Mei 1940 aangeboden aan G. A. Evers. Utrecht, Oosthoek, 1940.

C. Cath. van de Graft, “G. A. Everts 75 jaar“, in: Utrechtsch Nieuwsblad, 11 mei 1950.

v[an] C[ampen], “Een tachtigjarige“, in: Oud-Utrecht, jg. 28 (1955), no. 5, p. 40-41.

De heer G.A. Evers heden tachtig jaar“, in: Utrechstch Nieuwsblad, 12 mei 1955.

J.W.C. van Campen, “Bij het overlijden van G. A. Evers, erelid van Oud-Utrecht“, in: Oud-Utrecht, jg. 35 (1962), nr. 10, p. 94-96.

Opmerkingen:

de twee verzamelingen met overdrukken zijn bijeengeplaatst op signatuur C qu 555 I en II

Groei: afgesloten
Overige informatie: