Logo Universiteit Utrecht, link naar homepage

Repertorium

Collectie Gierveld

Arend Jan Gierveld (1932-2006)

Arend Jan Gierveld werd geboren te Almelo op 20 november 1932. Aanvankelijk werd hij opgeleid tot onderwijzer aan de Hervormde Kweekschool te Zwolle (1953). Na actenstudies (hoofdacte 1957, Frans L.O. 1961 en Geschiedenis M.O. 1969) opgeleid voor colloquium doctum (Latijn). Gierveld studeerde geschiedenis, met muziekgeschiedenis als eerste bijvak, aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Aldaar promoveerde hij in 1977 cum laude op de dissertatie: Het Nederlandse huisorgel in de 17de en 18de eeuw. Naast docent geschiedenis was hij o.m. actief als (her)uitgever van handschriften op het gebied van de orgelhistorie: Orgelbeschrijvingen van G.H. Broekhuysen Senior (1986-1993), Oorspronk en Voortgang der Orgelen (1985) van Gerhardus Havingha en de Dispositiën der merkwaardigste kerk-orgelen (1980) van J. Hess. Verder verschenen van zijn hand: Inleiding tot de orgelbouw 1979; en: Het Hinszorgel te Leens 1997. Ook publiceerde hij over de Nederlandse tegel uit de zestiende en zeventiende eeuw.

Gierveld was bestuurslid van de Stichting Utrechts Orgelarchief Maarten Albert Vente en van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis. Hij was eindredacteur van het tijdschrift van deze vereniging, van 1989 tot 1999. Hij trad op als orgeladviseur van de Gereformeerde en de Hervormde Kerk.

Dr. Gierveld overleed op 11 januari 2006. In 2006 werd hem postuum de Dr. Joast Halbertsmaprijs toegekend.

De collectie Gierveld is geschonken door mevrouw A.M.P. Gierveld-Hallink te Vleuten.

Onderwerp:

orgels, muziek, Orgelarchief

Jaar uitgave: ca. 1725-2005
Omvang: 10 dozen
Documentsoort: tijdschriftafleveringen, handschriften, correspondentie, kopieën, fotoarchieven, negatieven, monografieën, krantenartikelen, manuscripten, concertprogramma's etc.
Ontsluiting:

getypte inventaris (in Word)

Algemene literatuur:

Joost van Gemert, “In Memoriam dr. Arend Jan Gierveld (1932-2006)”, in: Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis 56, no. 1 (2006) 3-4.

Ger J.M. de Ree, “In memoriam Arend Jan Gierveld (1932-2006)”, in: Vormen uit vuur 194 (2006) 33.

Jaap den Hertog, “Het Utrechts orgelarchief Maarten Albert Vente II”, in: Het orgel 109, nr. 1 (2013) 18-25.

Collectie Orgelarchief

In memoriam in Orgelnieuws, 13 januari 2006

Opmerkingen:

de collectie Gierveld maakt deel uit van het Utrechts Orgelarchief. Voor meer informatie, zie Collectie Orgelarchief

Groei: afgesloten
Overige informatie: jaar schenking: 2007. Het archief bevat meerdere stukken die voorheen toebehoord hebben aan M.A. Vente (zie ook: Stichting Utrechts Orgelarchief M.A. Vente).