Logo Universiteit Utrecht, link naar homepage

Repertorium

Collectie Herman Roijaards van Scherpenzeel


bron: Utrechtsch jaarboekje, 1899

Herman Roijaards van Scherpenzeel (1826-1898)

Mr. Herman Roijaards (na zijn huwelijk Roijaards van Scherpenzeel), werd geboren te Utrecht op 14 januari 1826 Utrecht. Hij doorliep het Utrechts gymnasium en ging in zijn geboortestad rechten studeren. In 1852 promoveerde hij op het proefschrift De placito: Libera navi libera merx. Mr. Roijaards van Scherpenzeel was advocaat (vanaf 1853), lid van Provinciale Staten van Utrecht (1866-1896), lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht (1873-1896) en curator van de Rijksuniversiteit Utrecht (1876-1898).

Hij trouwde in 1854 met Benudina Maria van Naamen, vrouwe van Scherpenzeel (1827-1892).

Mr. Herman Roijaards van Scherpenzeel overleed te Utrecht op 16 januari 1898.

De Universiteitsbibliotheek bezit een verzameling politieke of kerkelijke pamfletten, verzameld door Roijaards. Deze verzameling werd in 1900 geschonken door mr. W.H.J. Roijaards namens de erfgenamen van mr. H. Roijaards van Scherpenzeel. De schenking bestond uit 70 bundels pamfletten uit de 16e en 17e eeuw, 24 portefeuilles met pamfletten van 1560-1750, 42 bundels pamfletten uit de 18e eeuw, 2 portefeuilles met zeldzame stukken betreffende de Utrechtse Universiteit, 16 zeldzame boeken waaronder werken van Hugo de Groot en Marnix van Sint Aldegonde en een paar handschriften zijnde afschriften van politieke stukken.

Mr. W.H.J. Roijaards te De Bildt schonk namens de erven van mr. H. Rooijaards van Scherpenzeel aan het Rijksarchief  in Den Haag missiven van Johab de Witt (25 stukken).

Onderwerp:

Nederlandse pamfletten

Jaar uitgave: 1570-1787 (pamfletten); 1563-1895 (boeken)
Omvang: 500 pamfletten in 36 banden
Documentsoort: gedrukt werk: pamfletten, rariora; handschrift
Ontsluiting:

ROYAARDStitellijst (pamfletten) (incompleet)

er zijn verschillende provenances in omloop die betrekking kunnen hebben op Herman Roijaards van Scherpenzeel:

– Royaards

– Royaards (fam.)

– Royaards van Scherpenzeel, H.

Algemene literatuur:

J.A.A.H. de B., “In memoriam Mr. H. Roijaards van Scherpenzeel“, in: Vox studiosorum, jg. 34 (1898), nr. 1, p. 1″

K. van Vliet, Inventaris van het archief van de familie Royaards 1646-1949, [Utrecht], 2000.

Huibert Schijf en Ronald van Immerseel, “De Utrechtse notabel Herman Royaards van Scherpenzeel (1826-1898). Zijn functies, bezittingen en nalatenschap”, in: Verhalen van Scherpenzeel: een bloemlezing uit de geschiedenis / eindred: R.H.M. van Immerseel. Scherpenzeel, [2013]. – P. 63-83

N.M. (Nienke) Welle, Landgoed Scherpenzeel, een geschiedenis van beheer en exploitatie (1854-1956). Masterscriptie Rijksuniversiteit Groningen, 2015.

Opmerkingen:

de pamfletten zijn bijeengeplaatst op signatuur Royaards …

Groei: afgesloten
Overige informatie: schenking in 1898