Logo Universiteit Utrecht, link naar homepage

Repertorium

Collectie Jeanne d’Arc

H.E. Koopmans van Boekeren (l), foto Catalogus Collectie Jeanne d’ Arc.; mevr. Eijkman-de Nerée tot Babberich tijdens filmopnames van Op Hoop van Zegen in 1986 (midden), (fotograaf onbekend); Ex Libris (r).

Jeanne d’Arc

De collectie Jeanne d’Arc is een samenvoeging van de collecties die geschonken zijn door H.E. Koopmans van Boekeren en het echtpaar Eijkman-de Nerée tot Babberich.

In 1938 werd de collectie in de Utrechtse Universiteitsbibliotheek ten toon gesteld. Hierna vermaakte Koopmans van Boekeren in 1939 bij testament zijn gehele Jeanne d’Arc-collectie (439 titels) aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht. De verzameling bevat werken over Jeanne maar ook over personen die door haar geïnspireerd zijn: romans, toneelstukken, muziek. Er zijn ook kinderboeken in de collectie opgenomen, w.o. een stripverhaal en zelfs een bouwplaat van de brandstapel.

In september 2009 kreeg de UBU een collectie Jeanne d’Arc (171 titels) bij legaat uit de nalatenschap van dr. A.J. Eijkman (1901-1978) en diens tweede echtgenote mevrouw P.I.A.M. Eijkman-de Nerée tot Babberich (1935-2009).

Henri Emile Koopmans van Boekeren (1870-1939)

Henri Emile Koopmans van Boekeren (Leiden, 30 augustus 1870 – Utrecht, 19 februari 1939). Hij slaagde voor zijn akte M.O. Frans A in 1894 te Den Haag. Koopmans van Boekeren was directeur van de Utrechtse Voorschotbank en vice voorzitter van de Muzikale Kring. Na zijn directeurschap bleef hij in Utrecht wonen om een groot deel van zijn tijd te wijden aan de studie van Jeanne d’Arc. Koopmans van Boekeren is o.a. de auteur van: Jeanne d’Arc : de maagd van Orléans. Amsterdam, 1916.

Koopmans van Boeken legateerde bij testament zijn gehele bibliotheek die in 1938 was tentoongesteld.

Abraham Johannes Eijkman (1901-1978)

Abraham Johannes Eijkman (Rossum, 18-3-1901 – Velp (Gld.), 21-2-1978) was een zoon van Ds. Jan Herman Eijkman en Maria Petronella Clasina Lütge. Eijkman was aanvankelijk reserve officier van gezondheid te Utrecht. Hij was daar werkzaam bij het Militair Hospitaal. Hij kwam als arts te Velp vanuit Nederlands Indië in 1939, ging naar Den Haag in 1942 en vestigde zich in 1942 als chirurg in Velp.

P.I.A.M. Eijkman-de Nerée tot Babberich (1935-2009)

Pepita Ignatia Antonia Maria de Nerée tot Babberich (Vught, 13-6-1935 – Velp (Gld.), 20-4-2009) is de naamgeefster van het P.I.A.M. Eijkman-de Nerée tot Babberich Fonds. Mevr. Eijkman bezat een een aantal dozen met voornamelijk secundaire literatuur over nobelprijswinnaar en hoogleraar te Utrecht Christiaan Eijkman.

Onderwerp:

Jeanne d’Arc

Jaar uitgave: 1575-1976
Omvang: 610 titels
Documentsoort: gedrukt werk; foto's van H.E. Koopmans van Boekeren (1870-1939)
Ontsluiting:

Collectie Jeanne d’Arc: schenking van H.E. Koopmans van Boekeren. Catalogus bewerkt door Margaretha H. Hulshoff. Utrecht, 1940.

Standlijst

standcatalogus

ontsloten via de WorldCat op signatuur MAG: Jeanne d’Arc …

en onder provenance Koopmans van Boekeren, Henri Emile

Algemene literatuur:
Een kostbare aanwinst voor de Universiteits-Boekerij“, in: Utrechts Nieuwsblad 18-03-1939.
De Heer H.E. Koopmans van Boekeren overleden“, in: Algemeen Handelsblad, 20-2-1939.
J. van Herwaarden, “Het nog steeds intrigerende raadsel : Jeanne d’Arc, vrouw en heilige“, in: Revue belge de Philologie et d’Histoire 62 (1984) 317-338.
Opmerkingen:

bijeengeplaatst op signatuur MAG: Jeanne d’Arc

Groei: incidentele aanvullingen
Overige informatie: geschonken in 1939 bij testament van H.E. Koopmans van Boekeren; geschonken in 2009 bij legaat van het echtpaar Eijkman