Logo Universiteit Utrecht, link naar homepage

Repertorium

Collectie Koptische handschriften

Fragmenten van vroeg-christelijke Koptische teksten uit de nalatenschap van de koptoloog prof. Carl Schmidt (1868-1938), gekocht op 7 januari 1956 in Berlijn door prof. G. Quispel van Dr. G. Kunta-Schmidt, een nicht van Prof. Carl Schmidt. De papyri en perkamenten bladen bevatten fragmenten van geschriften in de Koptische taal. Een enkel Grieks fragment in in de collectie Griekse handschriften opgenomen. De Koptische teksten worden in vijf dozen bewaard, de Griekse en andere teksten in een aparte doos. Ook bekend als de Collectie Schmidt.

Onder de Koptische teksten bevinden zich stukken uit de Psalmen, die dateren uit het begin van de vierde eeuw. en andere bijbelfragmenten. Ook zijn er soms grote fragmenten van Koptische preken. Een vijftal bladzijden is aanwezig uit een “Geschiedenis van de aartsvader Jozef”. Voorts vijf pagina’s uit de verloren “Handelingen van Andreas”.

In 1960/1961 werden op instigatie van prof. Quispel en Dr. Zandee microfilms en een geprinte versie (in 56 banden) van de Koptische handschriften uit de verzameling van de Pierpont Morgan in het Vaticaan aangekocht (Bybliothecae Pierpont Morgan codices Coptici photographice expressi uit 1922).

Onderwerp:

vroeg-christelijke (apocriefe) teksten (vertalingen/bewerkingen van Grieks origineel), Koptische teksten

Jaar uitgave: tussen 200 en 800 A.D.
Omvang: 1 m (5 dozen) (fragmenten)
Documentsoort: fragmenten (soms tussen glas) van papyrus en perkament; microfilms
Ontsluiting:

getypte inventaris

documentatie: leeszaal BC, o 20 a.

Roelof van den Broek, Catalogue of the Coptic Manuscripts in the Utrecht University Library. Utrecht, 2017.

alle fragmenten zijn in 2017 gescand: Collection of Coptic manuscripts

Algemene literatuur:

Roelof van den Broek, Catalogue of the Coptic Manuscripts in the Utrecht University Library. Utrecht, 2017. Deze publikatie verwijst naar alle voorafgaande literatuur over deze collectie.

Opmerkingen:
Groei: afgesloten
Overige informatie: in januari 1956 verworven uit de nalatenschap van prof. Carl Schmidt