Logo Universiteit Utrecht, link naar homepage

Repertorium

Collectie Luchtfoto’s Faculteit Geowetenschappen (practicum luchtfoto-interpretatie)

De Universiteitsbibliotheek Utrecht kreeg in 2009 een belangrijke collectie luchtfoto’s van de Faculteit Geowetenschappen. Het gaat om naar schatting 12.000 luchtfoto’s van gebieden in Nederland, Frankrijk en Indonesië.

Onderwerp:

luchtfoto’s, zwaartepunt: Nederland

Jaar uitgave: 1930-1975
Omvang: ca. 12.000 foto's in genummerde dozen (ca. 10 m)
Documentsoort: foto's
Ontsluiting:

nog niet ontsloten

van diverse gebieden is een indexkaart aanwezig, met daarop de ‘flight runs’ en de bijbehorende nummers. Ook er is een fichecatalogus met geografische en thematische toegangen op de luchtfotocollectie.

Algemene literatuur:

Maarten Zeylmans van Emmichoven, “Algemeen beschikbare globale ruimtelijke datasets“, in: Geodesia 2005-04, p, 184-186.

Collectie Faculteit Geowetenschappen (moderne collectie)

Opmerkingen:

bijeengeplaatst in het magazijn Universiteitsbibliotheek Utrecht locatie Utrecht Science Park

Groei: afgesloten
Overige informatie: schenking: 2009