Logo Universiteit Utrecht, link naar homepage

Repertorium

Collectie Maartje Draak

fotograaf onbekend; Ex libris van Maartje Draak

Maartje Draak (1907-1995)

Amalia Maartje Elisabeth Draak werd geboren op 25 maart 1907 in Venlo. Na een staatsexamen Latijn en Grieks ging ze in 1926 Nederlands studeren in Amsterdam, maar ze voltooide haar studie in 1933 in Utrecht. Als bijvakken koos ze Oudfrans en Oudiers. Na 1933 leerde ze bij Van Hamel nog Welsh.

Omdat Draak geen baan kon vinden in het onderwijs begon ze een onderzoek naar de Waleweinroman. Daarop promoveerde ze in 1936 bij Van Hamel. Vanwege de Tweede Wereldoorlog moest Draak haar onderzoek staken. Ze werd lerares Nederlands en na de oorlog privaatdocent. In 1949 werd Draak benoemd tot – de eerste – lector Keltische taal- en letterkunde in Utrecht en Amsterdam. Maartje Draak overleed op 16 november 1995 te Amsterdam.

Draak verzamelde Aziatische kunst, na de keltologie haar tweede grote liefde. Een deel van de collectie-Draak is te zien in het Rijksmuseum te Amsterdam, een ander deel in kasteel Heeswijk. Haar keltologische bibliotheek was bestemd voor haar voormalige Utrechtse vakgroep, maar is wegens ruimte- en geldgebrek door de universiteit geveild bij Beijers in 1996, echter nadat de Universiteitsbibliotheek van Utrecht daar iets uit had gezocht. De collecties science fiction, detectives en kinderboeken vonden een onderdak in de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek. De meeste sprookjes gingen naar het P.J. Meertens Instituut.

Andere boeken met onderstrepingen en persoonlijke aantekeningen zijn uit persoonlijke sympathie voor leven en werk van Maartje Draak gekocht door het antiquariaat Schuhmacher. In september 2007 schonk dit antiquariaat deze collectie aan de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

In januari 2022 verkreeg de Universiteitsbibliotheek Utrecht het uitgebreide archief van Maartje Draak, dat in bewaring was gegeven aan Frida de Jong, met wie Draak verschillende vertalingen had uitgegeven.

Onderwerp:

Keltische taal- en letterkunde; Nederlandse taal- en letterkunde

Jaar uitgave: 1685-1988 (boeken), ca. 1915-1995 (archief)
Omvang: 533 titels; ca. 15 m archief
Documentsoort: gedrukt werk; correspondentie, dagboeken, lezingen, aantekeningen, publicaties, stukken van congressen, verenigingen en bibliotheken.
Ontsluiting:

getypte standlijst van boeken verworven door de Universiteitsbibliotheek Utrecht, aan de hand waarvan een STANDLIJST is gemaakt.

Books and prints inter alia from the libraries of Dr. Maartje Draak, Professor of Celtic Languages and Literatures, and Dr. Gerard Wijdeveld. Book auction sale / J.L. Beijers; 3rd and 4th December 1996.

Celtic language & literature and Arthurian literature mainly from the library of Maartje Draak. Amsterdam, 1999 (Catalogue Antiquariaat Schuhmacher ; nr. 234).

Inventaris van het archief is in voorbereiding.

Algemene literatuur:

Monniken, ridders en zeevaarders : opstellen over vroeg-middeleeuwse Ierse cultuur en Middelnederlandse letterkunde. Onder red. van D.R. Edel, W.P. Gerritsen en K. Veelenturf. Amsterdam, 1988. (Lijst van de geschriften van prof. dr. A. Maartje E. Draak: p. 169-184).

W.P. Gerritsen, “Maartje Draak : 25 maart 1907 – 16 november 1995“, in: Levensberichten en herdenkingen KNAW, 1998, p. 25-33.

W.P. Gerritsen, “Maartje Draak”, in: Geleerd in Utrecht. Onder red. van Suzette Haakma. – Utrecht, 1998, p. 38-51.

Marjoleine Vos, “De wereld die u was“, in: NRC, 23 november 1998.

Clara Strijbosch, “‘Dat moet u dan maar doen! Maartje Draak“, in: Nieuw Letterkundig Magazijn 31 (2013) 26-28.

Kees Kuiken, “Draak, Amalia Maartje Elisabeth, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. (geraadpleegd 3-10-2017)

Willem Gerritsen, Verhalen van de drakendochter : leven en werk van Maartje Draak. Hilversum : Verloren, 2019.

Bart Jaski, ‘Hoe karakteristiek’ : de boeken van Maartje Draak in de Universiteitsbibliotheek Utrecht, in: Kelten, no. 78 (2019).

Nina Maria uit het Broek, Celtic dragon : a case study investigation into the network relationships of Maartje Draak (1907-1995). [Cork, Ireland]2023 (thesis for the degree of MA in Gaelic Literature).

Podcast over Maartje Draak ‘Op zoek naar de Draak’: https://keltisch.sites.uu.nl/keltisch-2023/podcast-op-zoek-naar-de-draak/.

 

Wikipedia

Collectie Keltisch

Catalogus Professorum

Maartje Draak (CODECS)

Collectie Amalia Maartje Elisabeth Draak (Universiteitsbibliotheek Leiden)

DBNL

Opmerkingen:

boeken zijn verspreid geplaatst

Groei: afgesloten
Overige informatie: