Logo Universiteit Utrecht, link naar homepage

Repertorium

Collectie Oppermann

portret door Karl Wohlrab (collectie Universiteit Utrecht); anonieme foto uit 1918 (bron: Bijdragen van het Instituut voor Middeleeuwse geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht, deel XXV); boeketiket

Otto Alexander Oppermann (1873-1946)

Otto Alexander Oppermann werd op 10 juni 1873 te Blasewitz bij Dresden geboren. Hij studeerde rechten, geschiedenis en Germaanse studies aan de universiteiten van Bonn, Leipzig en Berlijn. In Leipzig promoveerde hij op het proefschrift Das kursächsische Amt Wittenberg im Anfang des 16. Jahrhunderts, dargestellt auf Grund eines Erbbuches vom Jahre 1513. In 1904 werd hij aangesteld als lector in de mediëvistiek en de historische wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Van 1909 tot zijn emeritaat in 1944 was Oppermann als hoogleraar aan de Universiteit Utrecht verbonden. Spoedig na zijn komst in Utrecht was op zijn initiatief de Historische Kweekschool opgericht, later het Instituut voor Middeleeuwse Geschiedenis (IMG) genaamd. Oppermann overleed op 28 december 1946 in Wiesbaden. Hij heeft een initiërende rol gespeeld bij de introductie van de oorkondeleer als hulpwetenschap voor het onderzoek naar middeleeuwse oorkonden.

Boeken in buikleen van prof. Oppermann werden in of voor 1909 geplaatst in de handbibliotheek van de Historische Kweekschool, kast 7 plank B-D. De boeken uit zijn nalatenschap werden in de periode 1946-1948 aangekocht voor de Universiteitsbibliotheek, het Instituut voor Middeleeuwse Geschiedenis en het Instituut Frantzen (59 titels). In 1917 schonk hij 17 titels.

Onderwerp:

geschiedenis, middeleeuwen, diplomatiek, paleografie

Jaar uitgave: ca. 1820-1944
Omvang: ca. 5 meter (handschrift); ruim 60 titels (gedrukt werk)
Documentsoort: handschrift: brieven, gedichten, collegedictaten; foto's t.b.v. onderwijs in de paleografie, zegelafdrukken van oorkonden, etc.; gedrukt werk
Ontsluiting:

getypte inventaris brieven

boeken en brieven zijn grotendeels ontsloten via WorldCat op provenance: Oppermann, Otto Alexander

de brieven

collegedictaten: Koert van der Horst, Catalogus van de collectie collegedictaten van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Utrecht, Universiteitsbibliotheek, 1994, 140-142. De signaturen van de collegedictaten zijn: 21 B 12-14; 21 C 1-12; 21 D 1-12; 21 E 1-4, 1; 21 F 11-13.

 

Algemene literatuur:

Oppermann, Prof.Dr. Otto Alexander“, in: Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1938, p. 733

O.A. Oppermann, “De verzameling photo’s van het Instituut voor Middeleeuwsche Geschiedenis”, in: Opstellen bij zijn afscheid van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht op 31 Mei 1940 aangeboden aan G.A. Evers. – Utrecht, 1940, [242]-243.

D.Th. Enklaar, “In memoriam Otto Alexander Oppermann, 10 juni 1873-28 december 1946”, in: Jaarboek der Rijksuniversiteit te Utrecht (1946-47) 15-22.

F. Ketner, “Oppermann, Otto [Alexander] (1873-1946)“, in: Biografisch Woordenboek van Nederland 1. Den Haag, 1979. p. …

Bas van Bavel, “Een verbeten jacht op valse oorkonden : de diplomatische studiën van Oppermann en zijn school“, in: Madoc 7 (1993) 245-251.

Bas van Bavel, “Otto Oppermann (1873-1946), eerste hoogleraar middeleeuwse geschiedenis in Utrecht”, in: Utrechtse biografieën : levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters 1 (1994) 128-132.

Christoph Strupp, “Die Institutionalisierung der Geschichtswissenschaft in den Niederlanden : Otto Oppermann und das Institut fur mitteralterliche Geschichte in Utrecht”, in: Rheinische Vierteljahrsblätter 62 (1998) 320-352.

Wikipedia

Biografisch Portaal van Nederland

Album Professorum

Opmerkingen:

de brieven zijn geplaatst op signatuur: Hs 21 E 9 – 21 F 10; boeken zijn grotendeels geplaatst op signatuur MAG: S oct 8314 – 8375 en S oct 8481 – 8489

Groei: afgesloten
Overige informatie: jaar verwerving handschriften: nader te bepalen