Logo Universiteit Utrecht, link naar homepage

Repertorium

Collectie Remijnse

beeltenis op penning; bron foto rechts: Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde 1954, p. 3714.

J.G. Remijnse (1878-1973)

Johan Gilles Remijnse werd geboren te Goes op 19 januari 1878. Hij studeerde aan de Universiteit van Utrecht. Na zijn artsendiploma werd Remijnse in 1904 aangesteld tot assistent-chirurg aan de heelkundige kliniek van deze universiteit. In 1914 werd hij benoemd tot prosector. Daarnaast was Remijnse werkzaam als chirurg bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Hij doceerde hij algemene heelkunde tot 1920. Toen werd hij benoemd tot stadsheelmeester in het gemeenteziekenhuis te Rotterdam. In 1939 werd Remeijnse benoemd tot bijzonder hoogleraar in de sociale geneeskunde te Utrecht als opvolger van prof.dr. J.M. Baart de la Faille. Datzelfde jaar werd hij ook aangesteld tot buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. In 1948 ging hij met pensioen en hij overleed op 20 april 1971 te Breukelen. Remijnse ontving een zilveren medaille van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde.

Onderwerp:

geneeskunde

Jaar uitgave: ca. 1939-1971
Omvang: minder dan 0,5 meter
Documentsoort: artikelen van en over Remijnse, foto's, handschrift: notulen, verslagen, colleges, correspondentie, dissertaties van promovendi van Remijnse.
Ontsluiting:

getypte inventaris

Algemene literatuur:

Remijnse, Dr. Johan Gilles“, in: Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld. Amsterdam, 1938, p. 1213-1214.

S.A. Westra, “Prof. Dr. J.G. Remijnse“, in: Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde 77 (1954), 3715-3716.

L.D. Eerland, “In memoriam Prof. Dr. J.G. Remijnse, 1878-1971, in: Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 115 (1971), 848-849.

J.V. Meininger, C.F. Brenkman, “In memoriam Johan Gilles Remijnse, 1878-1971, in: Jaarboek der Rijksuniversiteit te Utrecht (1970/71), 25-27.

“Remijnse, Johan Gilles”, in: G.A. Lindeboom, Dutch medical biography: a biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons 1475-1975, Amsterdam, 1984, 1611-1612.

J.A. van der Duim-Rogers, F.G. Huisman, R. van der Kroef en J.H. Lulof, Bibliografie hoogleraren Sociale geneeskunde en hun promovendi in de jaren 1865-1990, Groningen, 1995.

Catalogus Professorum

Collectie Sociale Geneeskunde Rijksuniversiteit Utrecht

Opmerkingen:
Groei: afgesloten
Overige informatie: overgebracht vanuit het Julius Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht naar de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Jaar schenking: 2012