Logo Universiteit Utrecht

Repertorium

Collectie Rollin Couquerque

fotograaf onbekend (collectie Iconografisch Bureau); ex libris

Louis Marie Rollin Couquerque (1869-1960)

Louis Marie Rollin Couquerque werd op 2 augustus 1869 in Delft geboren. Na het gymnasium in Den Haag studeerde hij rechten, eerst in Leiden en later in Utrecht, waar hij in 1893 promoveerde op het proefschrift Tweeërlei dogma. In 1895 werd hij adjunct-commies bij het Departement van Oorlog en in 1901 werd hij bevorderd tot commies. In 1902 was Rollin Couquerque fungerend advocaat-fiscaal bij het Hoog Militair Gerechtshof. In 1904 werd hij hoofdcommies bij het Departement Waterstaat, waar hij in 1908 referendaris werd.

Dat zelfde jaar volgde zijn tijdelijke detachering voor een periode van drie jaar als waarnemend gouvernementssecretaris in Suriname. Na het vertrek van gouverneur Dirk Fock in juni 1911 werd Rollin Couquerque benoemd tot waarnemend gouverneur. In oktober 1911 werden een nieuwe gouverneur en gouverneurssecretaris benoemd en Rollin Couquerque keerde terug naar Nederland. In februari 1913 kreeg hij een aanstelling bij het Departement van Koloniën en in april 1914 volgde zijn benoeming daar tot administrateur, wat hij tot zijn pensioen op 1 oktober 1934 zou blijven.

Daarnaast werd Rollin Couquerque in 1916 door de Universiteit van Amsterdam benoemd tot lector in het militair straf- en procesrecht. Hij verzorgde onderwijs in de vakken Militair Straf- en Strafprocesrecht en Algemene rechtskennis en beginselen van burgerlijk recht voor officieren. Hij bleef tot 1939 in dienst van de Universiteit van Amsterdam.

Louis Marie Rollin Couquerque overleed op 6 april in ‘s-Gravenhage.

Onderwerp:

rechtswetenschappen, voornamelijk rechtsgeschiedenis, o.a. codificatie in de Bataafse en Franse tijd

Jaar uitgave:ca. 1888-ca. 1979 (hs); 1659-ca. 1926 (gedrukt)
Omvang:ca. 3 meter
Documentsoort: handschrift: concepten voor o.a. proefschrift en lezingen; dictaten, aantekeningen, transcripties, correspondentie etc.; gedrukt werk
Ontsluiting:

getypte inventaris

de gedrukte werken zijn deels ontsloten WorldCat op provenance Rollin Couquerque, L. M.

Algemene literatuur:

Wikipedia

Archieven.nl: Haags Gemeentearchief

Archieven.nl: Nationaal Archief

Lijst van publicaties van Mr. L. M. Rollin Couquerque. Utrecht, Stichting Pressa Trajectina, 1967.

J.A.A. Bervoets, Inventaris van de archieven van L.M. Rollin Couquerque [levensjaren 1791-1855], 1830-1841; L.M. Rollin Couquerque [levensjaren 1839-1922], 1850; L.M. Rollin Couquerque [levensjaren 1869-1960], 1903-1947; L.M. Rollin Couquerque [geboren 1899], z.j. Den Haag, 1973.

Collectie Rechtswetenschappen

Collectie Rechtsgeschiedenis

Opmerkingen:

samen met de collecties Van Iterson, Naber, Rengers Hora Siccama, Spruit, Verzijl, Collegedictaten Rechtsgeschiedenis, Bibliotheek Instituut voor Rechtsgeschiedenis, Varia Rechtsgeschiedenis en Inventaris van het Rijkskamergerecht te Wetzlar (A.E. Liège) vormt de collectie Rollin Couquerque de collectie Rechtswetenschappen

Groei:afgesloten
Overige informatie:Naast het archief bezit de Universiteitsbibliotheek Utrecht ook de collectie gedrukte boeken van Rollin Couquerque, die hij aan de Universiteit Utrecht had gelegateerd en nu deel uitmaken van de collectie Rechtsgeschiedenis. Het grootste deel van deze collectie werd ondergebracht bij het Instituut voor Rechtsgeschiedenis. Nadat de bibliotheek van het Instituut van Rechtsgeschiedenis was opgegaan in de Juridische Bibliotheek, en deze was opgegaan in de UB Binnenstad, zijn én de boekencollectie én het archief terecht gekomen in de UB Utrecht Science Park.

Stukken van meer persoonlijke aard m.b.t. Louis Marie Rollin Couquerque zijn als onderdeel van het archief van zijn dochter Madzy (Magdalena Ferdinanda Maria) Rollin Couquerque (1903-1994) ondergebracht bij het Haags Gemeentearchief. Stukken betreffende zijn werkzaamheden als administrateur bij het Ministerie van Koloniën bij het Nationaal Archief.