Logo Universiteit Utrecht, link naar homepage

Repertorium

Collectie Smits

Van links naar rechts: portretten van Frans Smits II (1834-1918) en W.J. Smits (1844-1929) (fotografen onbekend); een blik in het archief; ontwerp Rugpositief – Pen/potlood 239 x 332, Amsterdam, St. Willibrordus binnen de Veste

Familie Smits, Orgelmakers

De orgelmakers Smits te Reek (NB) hebben hun bedrijf uitgeoefend van ca. 1820 tot 1925. Zes leden van de familie Smits, verdeeld over drie generaties, hebben het bedrijf in deze periode geleid. De orgelmakers Smits nemen een bijzondere plaats in omdat zij als eersten de uitzonderlijke waarde van de Nederlandse monumentale orgels vanaf ca. 1500 hebben beseft en zich bij het bouwen van hun eigen instrumenten daardoor hebben laten inspireren. Zij zijn er in geslaagd om ambachtelijke tradities van vóór 1800 (met name Brabants/Franse en Zuidduits-Oostenrijkse tradities) hoog te houden en weinig concessies te doen aan de na 1870 ook in de orgelbouw steeds verder oprukkende oprukkende fabrieksmatige werkwijze. Omwille van de zeer karakteristieke donkere, maar toch heldere klankkleur en de technische degelijkheid worden de Smits-orgels tot de topstukken van de negentiende-eeuwse orgelbouw gerekend. De firma Smits heeft ca. 100 orgels gebouwd, vooral in Zuid-Nederland.

Onderwerp:

muziek, Orgelarchief, orgels

Jaar uitgave: ca. 1796-1959
Omvang: nader te bepalen
Documentsoort: tekeningen, schetsen, kostenberekeningen, offertes, contracten, technische beschrijvingen (o.a. dispositieboeken), nota’s, rekeningenboeken, brieven, tabellen, foto’s en andere afbeeldingen, in totaal ca. 650 documenten
Ontsluiting:

J. Boogaarts, “Een eeuw Reekse orgelbouw“, in: Een eeuw Reekse orgelbouw. Hoofdstuk 5 (p. 58-85).

Algemene literatuur:

J. Boogaarts, Een eeuw Reekse orgelbouw. Arnhem, 1971. (Doctoraalscriptie Nijmegen).

F. C. Smits orgelmaker te Reek. Amersfoort, 1990. (Speciaalnummer van Het orgel 86, nr. 4 (1990).

Frans P.M. Jespers, ‘Werklijst van de orgelmakers Smits’, in: Het orgel 86 nr. 4 (1990) 136-144.

—–, ‘Ontwikkelingen in de bouwstijl van de orgelmakers Smits (I)’, in: Het orgel 117 nr. 6 (nov. 2021) 3-15.

R.J.F. Wakelkamp. Het aanzien van de orgelklank : een studie over orgelfronten van Franciscus Cornelis Smits (1800-1876). Rosmalen, 1996. (Doctoraalscriptie).

De orgelbouwers Smits : enkele aspecten van hun leven en werk. Red. Angeline Augustus, Johan Zoutendijk. [‘s-Hertogenbosch], 1996.

J.G.P.G. Boogaarts, De orgelmakers Smits te Reek (bij Grave). Zutphen, 2017. (Handelseditie onder de titel De orgelmakers Smits : bloeitijd van de Brabantse orgelkunst).

Smits Archief

Collectie Orgelarchief

Wikipedia (Franciscus Cornelius Smits)

W.J. Smits ogelmaker (Orgelgeschiedenis) (1) (website Kekerdomsekerk

Opmerkingen:

de collectie Smits maakt deel uit van het Utrechts Orgelarchief. Voor meer informatie, zie Collectie Orgelarchief

Groei: afgesloten
Overige informatie: overgedragen aan het Instituut voor Muziekwetenschap van de Universiteit Utrecht, kort voor 1971