Logo Universiteit Utrecht, link naar homepage

Repertorium

Collectie Utenhove

Van Utenhove van Heemstede (bron onbekend). Titelblad van Acht ende dertich psalmen, met den ghesanghe Marie ende Zacharie (ca. 1564) door Jan Utenhove (r)

Jacob Maurits Carel van Utenhove van Heemstede (1773-1836)

Jacob Maurits Carel van Utenhove baron van Heemstede werd geboren te Utrecht op 26 juli 1773. Hij studeerde korte tijd Rechten, Griekse en Romeinse letteren aan de Hogeschool Utrecht. Daarna schakelde hij om naar astronomie en wiskunde. Van Utenhove werd weer- en sterrenkundige bij de Utrechtse sterrenwacht, en hij hield zich bezig met het berekenen van de banen der planeten en met bepaling van plaatsen op aarde. Vervolgens werd Van Utenhove lid van de Provinciale Staten van Utrecht. Van 8 augustus 1815 tot 19 augustus 1815 was hij buitengewoon lid van de Staten-Generaal van de Nederlanden; van 20 oktober 1818 tot 18 oktober 1830 was hij werkzaam als lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Daarnaast was Van Utenhove  lid van wetenschappelijke genootschappen. Hij stierf te Lienden op 9 januari 1836.

Hij verzamelde een fraaie bibliotheek, vooral op het gebied van wis-, natuur- en sterrenkunde. In 1837 schonk zijn weduwe jonkvr. J.J.G. Rutgers van Rozenburg deze aan de Universiteit Utrecht, onder voorwaarde dat de bibliotheek bij elkaar bewaard moet blijven en nooit verdeeld mag worden. De akte van donatie van zijn bibliotheek dateert van 25 november 1837.

Onderwerp:

zwaartepunten: wiskunde, natuurkunde, sterrenkunde; verder klassieke en moderne letterkunde, filosofie, theologie

Jaar uitgave: 1478-1833
Omvang: ca. 2000 banden
Documentsoort: gedrukt werk; handschrift: rapporten
Ontsluiting:

Bibliotheca continens libros selectos in omni genere disciplinarum præcipue vero mathematicarum, Græco, Latino, Arabico, Gallo-Franco, Anglico, Germanico, et Belgico sermone conscriptos. Bruxellis, 1827. (ex. MAG: C oct 452 rariora bevat in handschrift aanvullingen door J.J. Dodt van Flensburg uit de periode 1827-1836).

Supplementum catalogi librorum qui in Bibliotheca Universitatis Rheno-Traiectinae exstant. [Composuit J.J. Dodt van Flensburg]. Utrecht, 1845: titels gemerkt met ‘Bibl. Utenh.’

Standlijst

standcatalogus (kaartsysteem)

ontsloten via WorldCat op signatuur MAG: Utenhove … en op provenance Utenhove, J. M. C. van

Algemene literatuur:

P.P. [Pierre Pesch], “Collectie J.M.C. baron van Utenhove van Heemstede”, in: Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Utrecht, 1984, 305-309.

Vier eeuwen Universiteitsbibliotheek Utrecht. Utrecht, 1986, 185.

[R.] van Rees, “Notice sur J.M.C. Van Utenhove, in: Annuaire de l’Académie royale des sciences et belles lettres de Bruxelles, 1838, p. 59.

G. Moll, “Iets over Jacob Maurits Carel Baron van Utenhove van Heemstede“, in: Algemeene konst- en letterbode 1839, dl. 2, p. 83-88, 98-104.

[H.G.] Römer, “Utenhove van Heemstede (Jacob Maurits Carel baron van)“, in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek 6 (1924) 1291-1292.

Jan Schut, “Een “vergeten” astronoom uit Jutphaas. Enige aantekeningen omtrent de afkomst en het leven van Jacob Maurits Carel Baron van Utenhove van Heemstede (1773-1836), in: Cronyck de Geyn 3 (1981) 3-16.

L.J. Dorsman, “J.M.C. van Utenhove van Heemstede (1773-1836), wis- en sterrekundige”, in: Utrechtse biografieën, 2003, p. 89-194.

Wikipedia

Parlement.com

Digitaal Trésor der Hollandsche Waterbouw

Bestor – Belgian Science and Technology Online Resources

Canon van Nieuwegein

Opmerkingen:

bijeengeplaatst op signatuur MAG: Utenhove …

Groei: afgesloten
Overige informatie: geschonken in 1837 door de weduwe van J.M.C. van Utenhove