Logo Universiteit Utrecht, link naar homepage

Repertorium

Collectie Verdoorn

foto: Archief Instituut voor Geschiedenis en Grondslagen van de Natuurwetenschappen; bron portret: Gewina, 7 (1984) 211); ex libri ; boeketiket; boekstempels

Frans Verdoorn (1906-1984)

Frans Verdoorn werd geboren te Amsterdam op 24 juli 1906. Reeds als gymnasiast kreeg hij bekendheid door zijn onderzoekingen aan levermossen. Tijdens zijn biologiestudie te Utrecht (1927-1933) werd hij beïnvloed door Prof.dr. F.A.F.C. Went en ontwikkelde zijn taxonomische belangstelling zich verder. In 1934 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Daarna begon Verdoorn met het uitgeven van botanische tijdschriften en boeken. Hij richtte ‘Chronica Botanica Company’ te Oegstgeest op; vestigde zich in 1940 te Waltham (nabij Boston, USA) en werd wetenschappelijk onderzoeker bij de University of Harvard. Van 1957 tot 1976 was Verdoorn hoogleraar biologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en directeur van het nieuw opgerichte Biohistorisch Instituut. Hij betrok in 1959 met zijn Index botanicorum-databank en de 15.000 titels tellende bibliotheek Biohistorie het gerenoveerde pand Nieuwegracht 187, voortaan Miquel Huis geheten. Verdoorn verkocht zijn eigen bibliotheek hierbij aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij overleed te Utrecht op 18 mei 1983.

Verdoorn werd het meest bekend als bryoloog, organisator en uitgever, maar hij hield zich ook intensief bezig met biohistorie.

Zijn vrouw Johanna Grada (Joop) Verdoorn-Hunik (Rotterdam 6-4-1906) was ook biologe en studeerde eveneens onder Prof.dr. Went.

De bibliotheek van Frans Verdoorn werd in 1959 van hem gekocht. Archiefbescheiden werden van de overeenkomst tussen de Universiteit Utrecht en Verdoorn in 1964 uitgesloten. In 1985 werden ongeveer 100 boeken in bruikleen afgestaan aan het Centrum voor Japanologie en Koreanistiek te Leiden.

Onderwerp:

botanie, biohistorie, bryologie

Jaar uitgave: 1581-1975 (zwaartepunt: na 1700)
Omvang: minstens 975 titels
Documentsoort: gedrukt werk; voor correspondentie, zie Collectie Botanie
Ontsluiting:

Ontsloten via WorldCat op provenance Verdoorn, Frans; provenance Verdoorn, of provenance: Verdoorn-Hunik, Johanna G. (Joop)

INVENTARIS BOEKENCOLLECTIE

Voor Verdoorns correspondentie, zie Collectie Botanie

Algemene literatuur:

Essays in biohistory and other contributions, presented by friends and colleagues to Frans Verdoorn on the occasion of his 60th birthday. Edited by Smit and R.J.Ch.V. ter Laage. Utrecht, International Association for Plant Taxonomy, 1970.

P. Smit, Van biografie tot biohistorie : toespraak ter gelegenheid van het afschied van Frans Verdoorn als hoogleraar in de biohistorie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, gehouden in de grote collegezaal van het Botanisch Laboratorium op 16 october 1976. Utrecht, Rijksuniversiteit, 1976.

Of women and living nature : pictorial glimpses from nearly half a century of joint editorial and ancillary work by the Verdoorns in advancing historical studies of, & in furthering contemporary activities with reference to man-living nature interrelationships, interspersed with some readings by others touching upon these subjects : a keepsake offered by her friends, may 7, 1979, at the occasion of her seventieth birthday to Johanna G. Verdoorn-Hunik. Utrecht, Printed by Messrs. Gadellaa, 1979.

B. Theunissen, “Frans Verdoorn op Sartons vleugels – in Linnaeus’ voetspoor“, in: Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek 12 (1989) 149-166.

Bert Theunissen,”Frans Verdoorn (1906-1984) – Biohistorie“, in: Studium : tijdschrift voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis = revue d’histoire des sciences et des universités 6 (2013), no. 3-4 (2013), 292-295.

R.P.W. Visser, “In memoriam dr. Frans Verdoorn (1906-1984)“, in: Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek 7, no. 4 (1984), 211-212.

S.R. Gradstein, P.W. Richards, “Frans Verdoorn, 1906–1984 and his contribution to bryology”, in: Journal of Bryology 14, issue 2 (January 1986) 203-213.

Joseph Ewan, “Eloge: Frans Verdoorn, 24 July 1906-18 May 1984,” in: Isis 78, no. 3 (Sept. 1987) 415-416.

Wikipedia (in het Spaans)

Catalogus Professorum

Collectie Botanie

Opmerkingen:

verspreid geplaatst in de Universiteitsbibliotheek Utrecht Science Park

Groei: afgesloten
Overige informatie: in 1959 gekocht van Frans Verdoorn, mogelijk ook schenking/bruikleen/koop na diens overlijden van mevr. Johanna G. (Joop) Verdoorn-Hunik De collectie bevatte ook een kaartsysteem en portretjes van de leermeesters van Verdoorn en de zogenaamde Index Ultrajectinus.