Logo Universiteit Utrecht

Repertorium

Collectie Vestdijk

portret: Fotocollectie Anefo; midden: herinneringsbord geboortehuis Vestdijk; rechts: collectie Vestdijk

Simon Vestdijk (1898-1971)

Simon Vestdijk werd geboren op 17 oktober 1898 te Harlingen. In 1917 begon hij aan zijn studie Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1927 afstudeerde. Na onder meer als scheepsarts werkzaam te zijn geweest, wijdde hij zich in 1932 geheel aan de literatuur. Zijn eerste roman werd door verschillende uitgevers afgewezen en pas na zijn dood uitgegeven.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Vestdijk een tijd lang gijzelaar. Een aantal van zijn werken zijn in die periode verschenen.
Vestdijks totale oeuvre bestaat uit ruim 200 publicaties, waaronder gedichten, essays en romans. Hij overleed op 23 maart 1971 te Utrecht.

In 1936/1937 schonk Vestdijk 13 boeken aan de universiteitsbibliotheek.

Op 12 december 1989 is door de universiteitsbibliotheek en mevrouw Adriana Catharina Maria (Mieke) Vestdijk-van der Hoeven (1938-2018) een bruikleenovereenkomst getekend, waarbij de UB Utrecht ter plaatsing bij de afdeling Bijzondere Collecties ontvangt: “de gehele boeken- en tijdschriftenverzameling van Simon Vestdijk incluis al hetgeen daarin wordt aangetroffen” en “die boeken en tijdschriften waarin Simon Vestdijk danwel één of meer van diens werken worden behandeld, welke door uitleenster [mevr. Vestdijk] zijn verkregen of zullen verkregen“.

In 2015 verkreeg de Universiteitsbibliotheek een collectie muziekstukken ten geschenke van de erven van Simon Vestdijk. Het gaat om vijf door Vestdijk gecomponeerde fuga’s, en drie teksten die door de schrijver op muziek zijn gezet. De fuga’s zijn in 1921 in Harlingen en Amsterdam op schrift gesteld. De drie teksten, waaronder ‘Na zonsondergang aan zee’ van Frederik van Eeden, bevatten geen datum, maar komen waarschijnlijk uit dezelfde periode.

In 2019 schonk zijn zoon Dick 14 boeken aan de Universiteitsbibliotheek. Hiervan zijn een autograaf van Simon Vestdijk met ongepubliceerde prozafragmenten (Gigolo’s en De vaders weten het niet meer) geschreven in een dummy met als titel De Ziener en een geannoteerde druk van Thanatos aan banden in januari 2020 overgedragen aan het Literatuurmuseum in Den Haag.

Onderwerp:

Nederlandse letterkunde, Engelse letterkunde, Duitse letterkunde, Franse letterkunde, muziekwetenschap, filosofie, geneeskunde

Jaar uitgave:1838-1991
Omvang:ca. 2000 monografieën, ca. 85 (afgesloten) tijdschriften, 8 muziekhandschriften en ruim 1700 grammofoonplaten
Documentsoort: handschrift: aantekeningen, correspondentie, collegedictaten; getypt: gedichten, aantekeningen, correspondentie; gedrukt: boeken, tijdschriftafleveringen, overdrukken, krantenknipsels, redes; gedroogde planten; grammofoonplaten
Ontsluiting:

uitgebreid geïnventariseerd, zie: B. Mourits en P.N.G. Pesch, Catalogus van de Bibliotheek Vestdijk. Utrecht, 1995.

Collectie Vestdijk grammofoonplaten / samenstelling: A.C.M. Vestdijk-van der Hoeven, redactie UB-Utrecht: Frans Thorissen. Utrecht, 1995.

Standlijst (incompleet)

via de computercatalogus ontsloten op de provenances: Vestdijk, Simon (1898-1971), Vestdijk-van der Hoeven, Adriana Catharina Maria (1938-) en Vestdijk, Dick (1967-)

Algemene literatuur:

Vestdijkkroniek / Vestdijkkring. Utrecht : Vestdijkkring, 1973-1995.

G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse (red.), “Vestdijk, Simon”, in: De Nederlandse en Vlaamse auteurs van middeleeuwen tot heden met inbegrip van de Friese auteurs. De Haan, 1985.

K. ter Laan, “Vestdijk, Simon”, in: Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid, Den Haag / Djakarta, 1952.

Jean Brüll, Overzicht van de bijdragen van en over S. Vestdijk in letterkundige en algemeen kulturele tijdschriften uit de jaren 1930-1972. Utrecht, 1977-1981. 6 dl.

Jean Brüll, Vestdijk op krantenpapier. Utrecht, 1984.

Hans Visser, Simon Vestdijk : een schrijversleven. Utrecht, 1987.

R. van der Paardt, “De kastjes van Simon”, in: B. Mourits en P.N.G. Pesch, Catalogus van de Bibliotheek Vestdijk, Utrecht, 1995, 9-18.

Rudi van der Paardt, “De bibliotheek van S. Vestdijk: een kleine catechismus“, in: Vestdijkkroniek nr. 86 (maart 1995) 1-8.

T. van Deel, “Vestdijk kocht zelden een boek“, in: Trouw, 29-3-1995.

Wim Hazeu, Vestdijk : een biografie.  Amsterdam, De Bezige Bij, 2005.

T.W.S. Steendam, “De bibliotheek van S. Vestdijk“, in: Labyrint van de verbeelding : een onderzoek naar de bibliotheek van Hella S. Haasse. M.A. scriptie Universiteit van Amsterdam, juli 2013, p. 18-20.

Hendrik de Vries, Brieven aan S. Vestdijk / bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voordien door Jan van der Vegt. Hilversum : Verloren, 2019.

Website van Vestdijk

Wikipedia

In gesprek met Mieke Vestdijk” / interview door Loet Abell en Ria den Hartog-Albers. in: Vestdijkkroniek 32 (1981) 74-87.

Hans Visser, ”

Mieke Vestdijk en haar ‘Afscheid van Simon’. Een reactie”, in: Biografie Bulletin 1993, nr. 3, p. 259-266.

Opmerkingen:

bijeengeplaatst op signatuur MAG: Vestdijk. De aantekeningen e.d. komen voornamelijk uit de boeken. Ze zijn apart in mappen gearchiveerd, waarbij is genoteerd uit welk boek ze komen

Groei:afgesloten
Overige informatie:provenance: de collectie werd in 1989 in bruikleen gegeven door mw. dr. A.C.M. Vestdijk-Van der Hoeven. De bruikleen werd in 2015 omgezet in een schenking. De collectie bevat slechts enkele uitgaves van eigen werk. Restrictie-archief!