Logo Universiteit Utrecht, link naar homepage

Repertorium

Collectie Wolters-Noordhoff

De Grote Bosatlas, 20ste druk uit 1912

Wolters-Noordhoff

Uitgeverij J.B. Wolters was een uitgeverij van voornamelijk schoolboeken, gevestigd in Groningen. Het bedrijf werd in 1836 gesticht door Jan Berend Wolters (1808-1860) en heeft bestaan tot 1968, toen het fuseerde met P. Noordhoff tot Wolters-Noordhoff. De bekendste uitgave van het bedrijf was De Grote Bosatlas.

Uitgeverij P. Noordhoff werd in 1858 gesticht door Popko Noordhoff (1833-1903), en later voortgezet door zijn zoon Jaap. De uitgeverij was gevestigd in de Oude Boteringestraat in Groningen, direct naast grote concurrent J.B. Wolters.

In 2008 werd de naam van het fusiebedrijf gewijzigd in Noordhoff Uitgevers, dit als gevolg van de verkoop van de educatieve uitgeverij door moederconcern Wolters Kluwer.

Onderwerp:

cartografie: zwaartepunt algemene geografie

Jaar uitgave: ca. 1950-ca. 1996
Omvang: ca. 400 kaarten
Documentsoort: gedrukte kaarten, atlassen
Ontsluiting:

gedeeltelijk ontsloten via tekstverwerkingsbestanden

moet nog ontsloten worden via de computercatalogus

Algemene literatuur:

J. de Groot en F.R.H. Smit, “De uitgeverijen J. B. Wolters, P. Noordhoff en Wolters-Noordhoff”, in: Van boerenerf tot bibliotheek: historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-Complex te Groningen. Onder red. van: P.H. Broekhuizen … [et al.]. Groningen, 1992, p. 33-63.

L.E.S. Brink en L.M.A. Holl, “De aardrijkskundige wandkaarten van Noordhoff en Wolters: Van de ene herdruk naar de andere“, in: Kartografisch Tijdschrift 27 (2002), nr. 4, p. 74-80.

De wereld van ‘De Bosatlas’ tussen 1877 en 1939” (webpagina Bijzondere Collecties UB Utrecht)

Opmerkingen:
Groei: afgesloten
Overige informatie: schenkingen van Wolters-Noordhoff in de jaren 1986-2001