Logo Universiteit Utrecht, link naar homepage

Repertorium

Collectie Zandee

Jan Zandee (1914-1991)

Jan Zandee werd geboren te Leiden op 9 september 1914. In 1932 begon hij aan zijn studie theologie in Leiden, waarin hij in 1948 promoveerde. Zandee werd in 1939 hervormd predikant in het Zeeuwse ‘s-Heer Hendrikskinderen. Van 1945 tot 1957 stond hij in Warmond. Zandee studeerde tevens Egyptologie en ook daarin promoveerde hij (1960). Ook was hij enige jaren werkzaam leraar Hebreeuws.  Zandee werd in 1957 benoemd tot wetenschappelijk hoofdmedewerker Koptisch te Utrecht. Van 1965 tot 1979 was hij buitengewoon hoogleraar Egyptologie aan de UvA. In 1969 werd hij in Utrecht benoemd tot hoogleraar Geschiedenis van de antieke godsdiensten en hun verschijnselen en de Egyptische taal- en letterkunde. In 1982 ging Zandee met emeritaat. Hij overleed op 23 januari 1991 te Utrecht.

Onderwerp:

theologie, antieke godsdiensten, egyptologie, Koptisch

Jaar uitgave: ca. 1972-1978; 1 brief uit 1955; boeken: 1869-1996
Omvang: handschrift: minder dan 0,5 meter; boeken: 564 titels
Documentsoort: handschrift: correspondentie, collegedictaten, voordrachten, aantekeningen, literatuurlijsten, documentatie; gedrukt: boeken, affiches
Ontsluiting:

INVENTARIS

boekcollectie ontsloten via de computercatalogus op provenance Zandee, Jan

Algemene literatuur:

Studies in Egyptian Religion, dedicated to Professor Jan Zandee (ed. by M. Heerma van Voss … et al.). Leiden, Brill, 1982. Met lijst van publicaties van Zandee).

D. van der Plas, “In memoriam Professor Dr. J. Zandee (1914-1991)”, in: Nederlands theologisch tijdschrift 46 (1992) 51.

M. Heerma van Voss, “Zandee, Jan”, in: C. Houtman et al. (red.), Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme, 5 (2001) 581-583.

Catalogus Professorum

Opmerkingen:

in UB Utrecht: Hs 31 A 9 (collectie Quispel) bevindt zich een map met aantekeningen, een vertaling en een afschrift van de Koptische tekst van de Acta Andreae door Jan Zandee, uit 1954.

Groei: afgesloten
Overige informatie: Vermoedelijk gevonden bij de ontruiming van het Van Unnikgebouw i.v.m. het verwijderen van asbest. In 2014 is een brief uit 1955 toegevoegd.