Collectie Levensverzekering Maatschappij Utrecht (ASR)

 

Hoofdgebouw "De Utrecht"

Levensverzekering Maatschappij Utrecht

De geschiedenis van de Levensverzekering Maatschappij Utrecht gaat terug tot het jaar 1847, toen in Utrecht het begrafenisfonds "Let op uw einde" werd opgericht. In 1883 werd naast het begrafenisfonds de levensverzekeraar Levensverzekering Maatschappij Utrecht opgericht, algemeen bekend als "De Utrecht". Dit familiebedrijf wist door vele overnames een vooraanstaande positie te verwerven. Om de familiebelangen veilig te stellen en overnames makkelijker te maken, werd in 1920 de  Algemeene Maatschappij tot  Exploitatie van Verzekeringsmaatschappijen (A.M.E.V.) opgericht. Hierbij sloten zich tijdens de fusiegolf van de jaren '60 veel levensverzekeraars en schadeverzekeraars aan. In 1990 fuseerde de AMEV (nu zonder puntjes) met de Nederlandse VSB Bank. Het nieuwe bedrijf ging Fortis heten. In 2000 volgde de fusie met de ASR Groep. De geschiedenis van de ASR gaat terug tot de oprichting van de Maatschappij van Assurantie der Stad Rotterdam in 1720.

De Levensverzekering Maatschappij Utrecht had een natuurhistorische collectie aangelegd vanwege het bezit van het ca. 2500 hectare grote Landgoed de Utrecht ten zuiden van het dorpje Esbeek in de gemeenten Hilvarenbeek en Reusel-De-Mierden. Daar werd in 1899 begonnen met de ontginning van de uitgestrekte heidevelden, waarvan het overgrote deel werd omgezet in bos of landbouwgrond. Mogelijk heeft de collectie op dit landgoed gestaan, voordat zij werd overgebracht naar het hoofdkantoor in Utrecht.

Onderwerp:

natuurlijke historie; met name botanie, plantenteelt, fruitteelt, bosbouw, zoölogie, in het bijzonder ornithologie, veeteelt, jacht

Jaar uitgave:1601-1963
Omvang:753 titels (ca. 27 meter)
Documentsoort:gedrukt werk: monografieën (725 waarvan 71 van vóór 1801), 17 seriële publicaties, 9 kaarten; handschriftelijk materiaal: 2 herbaria (albums)
Ontsluiting:

ontsloten via de computercatalogus op provenance: Levensverzekering-Maatschappij Utrecht.

Algemene literatuur:

J.W. Hommes, "De bibliotheek der Levensverzekeringsmaatschappij "Utrecht" te Utrecht", in: Bibliotheekleven 34 (1949) 149-154.

Catalogue de la bibliotheque de la Compagnie d'Assurances sur la Vie Utrecht, compagnie d'assurances sur la vie, fondé a Utrecht 6 août 1883. 8me éd. Wageningen, Holland, Drukkerij, 1949. 2 dl.

J. L.J.M. van Gerwen & N.H.W. Verbeek, Voorzorg & de vruchten : het verzekeringsconcern AMEV : zijn wortels en vertakkingen van 1847 tot 1995. Amsterdam, 1995.

J.B.J. Bollerman en J.N.J. Broenink, Het begrafenisfonds 'Let op Uw Einde' 1847-1893. Leiden, 1983.

Over a.s.r: historie

Virtueel Verzekeringsmuseum Best: Utrecht, N.V. Levensverzekering Maatschappij. Utrecht.

Virtueel Verzekeringsmuseum Best: AMEV NV

Wikipedia: Landgoed de Utrecht

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis: Levensverzekering Maatschappij Utrecht: sociaal-economisch deel van de collectie

Opmerkingen:bijeengeplaatst op signatuur LMU ...
Groei:afgesloten
Overige informatie:op 26 oktober 2012 door de Stichting Bibliotheek voorheen van de N.V. Levensverzekering Maatschappij "Utrecht" in bruikleen gegeven voor onbepaalde tijd, d.w.z een periode van 25 jaar en langer.

De in de UB Utrecht ondergebrachte boeken vormen het natuurhistorische deel van de collectie "Utrecht". Het economisch-historisch en typografische deel is in 2013 in bruikleen gegeven aan het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief/Instituut voor Internationale Sociale Geschiedenis (NEHA/IISG) in Amsterdam.