Collectie Caland

 

Willem Caland (1859-1932)

Willem Caland werd op 27 augustus 1859 geboren te Brielle. Na het Haags gymnasium studeerde Caland letteren aan de Universiteit Leiden. Na het 'groot-mathesis examen' werden, behalve de colleges in de klassieke talen, ook die van H. Kern gevolgd over Sanskriet en Avestisch. In 1882 behaalde Caland het doctoraal examen. Het daarop volgende jaar promoveerde hij onder C.G. Cobet, en onder begeleiding van prof. J.J. Cornelissen, op een proefschrift over Marcus Antonius, getiteld: De nummis M. Antonii III viri vitam et res gestas illustrantibus commentatio (Lugduni-Batavorum, 1883). In 1903 kreeg hij een aanstelling als lector Sanskriet aan de Universiteit van Utrecht. In 1906 werd hij hier buitengewoon hoogleraar in het Sanskriet en de Indo-germaanse vergelijkende taalwetenschap. In 1923 volgde een benoeming tot gewoon hoogleraar Het Sanskriet, het Avestisch, het Oud-Perzisch, de beginselen van de Indo-germaanse taalwetenschap, de beginselen der algemeene taalwetenschap. Caland verzorgde vele tekstkritische edities, vertalingen en commentaren. Bij dit alles bleef hij primair filoloog. Hoewel zijn gezondheid hem dwong tot een bestaan als teruggetrokken kamergeleerde verwierf hij in de kleine kring van deskundigen een internationale reputatie. In 1930 ging hij met emeritaat. Caland overleed op 23 maart 1932 te Utrecht.

Na zijn overlijden is de bibliotheek van Caland overgebracht naar de Utrechtse universiteitsbibliotheek. Ontbrekende werken die van belang waren zijn daarna aangekocht. Wat dubbel was met de collectie van de Universiteitsbibliotheek is overgenomen door de firma J.L. Beijers. De boeken van professor Caland werden geplaatst in de zogenaamde "Kapel" in de bijbehorende mahoniekasten, die door mevrouw Caland ten geschenke waren gegeven.

De boekenverzameling bevat voornamelijk werken over oude Indische literatuur, Indische godsdienstgeschiedenis, Zoroastrisme en aanverwante vakken.

In 1935 schonk de weduwe van Caland 46 Sanskriethandschriften aan de Universiteitsbibliotheek. Deze handschriften waren al in bruikleen daar.

Onderwerp:

Oosterse talen en culturen, Sanskriet

Jaar uitgave:ca. 1795-1930
Omvang:ca. 700 banden; 2 m handschrift
Documentsoort:gedrukt werk; handschrift: ca. 50 Sanskriet handschriften, inclusief afschriften en foto's van handschriften uit andere bibliotheken; lontars.
Ontsluiting:

gedrukte werken: Catalogus van de Bibliotheek van Prof.Dr.W. Caland. Utrecht, 1933 (Met lijst van handschriften in bruikleen).

Standlijst (incompleet)

standcatalogus

handschriften: getypte inventaris.

Bijeengeplaatst op signatuur Caland ... en op deze signatuur te vinden in de computercatalogus.

Algemene literatuur:

Veilingcatalogus, boeken van J.F.P. van Anrooy, W. Caland, S. Triezenberg, J. de Voogd, A.J. v.d. Weyde, 28 november tot 3 december 1932. Utrecht, J.L. Beijers, 1932.

J. Rahder, "Levensbericht van Prof. Dr Willem Caland", in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1933), 73-82.

J.Ph. Vogel, "Levensbericht van Willem Caland", in: Jaarboek der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen (1932-33), 129-160.

"De boekerij-Caland : Universiteitsbibliotheek ontving weer belangrijke schenking handschriften", in: Utrechtsch Nieuwsblad, 20-9-1935, 9.

"Bibliotheek-Caland : belangwekkende aanwinst", in: Algemeen Handelsblad, 20-9-1935, 8.

Vakgroep Oosterse Talen en Kulturen, "Een bescheiden onderkomen" : historisch overzicht van de studie van de Oosterse talen en kulturen aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Utrecht, 1981.

H. van der Hoeven, "Caland, Willem (1859-1932)", in: Biografisch woordenboek van Nederland, dl. 3. Den Haag, 1989.

Willem Caland, Kleine Schriften. Herausgegeben von Michael Witzel. Stuttgart, 1990. (Met bibliografie van Willem Caland: p. xvii-xxxiii).

Wikipedia (Nederlands)

Wikipedia (Engels)

Willem Caland op DBNL

Catalogus Professorum

Willem Caland (Dutch Studies on South Asia, Tibet and Classical Southeast Asia)

Opmerkingen:Gedrukte werken bijeengeplaatst op signatuur MAG: Caland
Groei:afgesloten
Overige informatie:aankoop in 1932 en schenking in 1935 door mevr. Caland-van Hettinga Tromp