Collectie Koloniale geschiedenis

Coolhaas

Van der Wal

Koloniale geschiedenis

De collectie bestaat uit stukken van W.P. Coolhaas (1899-1981), S.L. Van der Wal (1910-1978), J. van Goor (geb. 1939), W.G. Peekema en collegedictaten van H. Simon Thomas, A. van de Vries en J. Hollestelle.

Willem Philippus Coolhaas werd geboren op 2 mei 1899 te Brielle. In 1917 schreef hij zich in voor de opleiding Indische Administratieve Dienst aan de Universiteit van Leiden, waar hij in 1920 afstudeerde. Hij werkte enkele jaren op de Molukken en later op Java. Tussen 1934 en 1936 studeerde hij Indologie in Utrecht. In 1955 werd hij aangesteld als buitengewoon hoogleraar ‘Geschiedenis der betrekkingen van Nederland (en andere Europese landen) met de overzeese wereld’ aan de universiteit van Utrecht en tien jaar later gewoon hoogleraar voor dezelfde leerstoel. In 1967 ging hij met emeritaat en overleed op 12 april 1981.

Simon Lambertus van der Wal werd geboren op 20 juni 1910. Hij studeerde Indologie in Utrecht en promoveerde in 1934. In 1939 werd hij aangesteld als controleur bij het binnenlands bestuur in Sumatra. Na de soevereiniteitsoverdracht bleef hij in Indonesië als ambtenaar van de buitenlandse dienst. In 1967 werd hij aangesteld als gewoon hoogleraar ‘Geschiedenis der betrekkingen van Nederland (en andere Europese landen) met de overzeese wereld’ te Utrecht, waarmee hij Coolhaas opvolgde. Van der Wal overleed op 29 december 1978.

Jurriën van Goor werd geboren in 1939. Hij werd aangesteld als hoofddocent Koloniale Geschiedenis in 1969 te Utrecht. In 2004 ging hij met pensioen.

Onderwerp:

koloniale geschiedenis van Nederland, Nederlands-Indië, Indonesië

Jaar uitgave:ca. 1917-1994
Omvang:ca. 1,5 meter
Documentsoort:handschrift: collegedictaten, correspondentie, aantekeningen; getypt: correspondentie, curriculum vitae, artikelen, verslagen; gedrukt: overdrukken, krantenknipsels, rede, programma’s; foto’s
Ontsluiting:

nog niet ontsloten

Algemene literatuur:

Jur van Goor, “Utrecht en de koloniale geschiedschrijving”, in: Utrechtse Historische Cahiers 15, no. 3 (1994).

R. Kwantes, “In memoriam Simon Lambertus van der Wal”, in: Bijdragen tot Taal-, Land- en Volkenkunde 135, no. 2/3 (1979), 195-204.

G.J. Schutte, “Coolhaas, Willem Philippus (1899-1981)”, in: Biografisch Woordenboek van Nederland, 2008.

Willem Philippus Coolhaas Brielle 2 mei 1899-Bilthoven 12 april 1981”, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1981-1982, (1983), 52-62.

Coolhaas op DBNL

Van der Wal op DBNL

Van Goor op DBNL

Catalogus Professorum: Coolhaas, Van der Wal

Opmerkingen:deze collectie bevat stukken van Simon Lambertus van der Wal (1910-1978), Willem Phillipus Coolhaas (1899-1981), Jurrien van Goor (geb. 1939), W. G. Peekema en collegedictaten van H. Simon Thomas, A. van de Vries en J. Hollestelle (ca. 1920-1935)
Groei:afgesloten
Overige informatie:de collectie bevat tevens een briefwisseling tussen G.W. Peekema en A.J. Toynbee. Twee brieven van hen zijn ook gepubliceerd in het tijdschrift Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 342 (1962), 220-221